Alarcón (PSPV-PSOE) insta a millorar els passos de vianants per a augmentar la seguretat en Onda

El regidor de l’agrupació socialista demana a l’equip de govern esta millora per a reduir els accidents dels últims anys, sobretot en l’avinguda Serra d’Espadà

Onda, 8-04-2021

El regidor del PSPV-PSOE d’Onda, Jorge Alarcón, insta a l’equip de govern del PP a millorar diferents passos de vianants de la ciutat per tal d’augmentar la seguretat, tant de vianants com de conductors. Alarcón, explica que “cal revisar-los, sobretot en l’avinguda Serra d’Espadà, ja que en els últims anys hi ha hagut diversos accidents per la poca visió en alguns d’ells. Altres zones que també necessiten una actuació són part del carrer Cervantes o Salvador Barri”.

El regidor proposa com possibles solucions “ampliar voreres, com en el cas de l’avinguda País Valencià, o substituir les places d’aparcament de vehicles utilitaris que lleven visió per places per a motocicletes o bicicletes” i afig que “són millores molt necessàries i imprescindibles per a augmentar la seguretat de tots els onders i onderes, i així, reduir el perill d’accidents dins de la localitat”.

A banda, Alarcón recorda a l’alcaldessa, Carmina Ballester, que “es va comprometre a estudiar les queixes de les veïnes i veïns de l’avinguda Constitució sobre la velocitat dels vehicles en eixa zona, promesa que hui dia encara no ha complit, mentre que els veïns continuen demandant solucions als seus problemes sense vore una resposta. Lamentem que, una vegada més, Ballester aprofite per fer-se la foto i després no faça res més per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Alarcón (PSPV-PSOE) insta a mejorar los pasos de peatones para aumentar la seguridad en Onda

El regidor de la agrupación socialista pide al equipo de gobierno esta mejora para reducir los accidentes de los últimos años, sobre todo en la avenida Serra de Espadà

Onda, 8-04-2021
El regidor del PSPV-PSOE de Onda, Jorge Alarcón, insta al equipo de gobierno del PP a mejorar los diferentes pasos de peatones de la ciudad para aumentar la seguridad, tanto de peatones como de conductores. Alarcón, explica que “hay que revisarlos, sobre todo en la avenida Serra de Espadà, puesto que en los últimos años ha habido varios accidentes por la poca visión en algunos de ellos. Otras zonas que también necesitan una actuación son parte de la calle Cervantes o Salvador Barri”.

El regidor propone como posibles soluciones “ampliar aceras, como en el caso del avenida País Valenciano, o sustituir las plazas de aparcamiento de vehículos utilitarios que quiten visión por plazas para motocicletas o bicicletas” y añade que “son mejoras muy necesarias e imprescindibles para aumentar la seguridad de todos los onders y onderes, y así, reducir el peligro de accidentes dentro de la localidad”.

A banda, Alarcón recuerda a la alcaldesa, Carmina Ballester, que “se comprometió a estudiar las quejas de las vecinas y vecinos de la avenida Constitución sobre la velocidad de los vehículos en esa zona, promesa que hoy en día todavía no ha cumplido, mientras que los vecinos continúan demandando soluciones a sus problemas sin ver una respuesta. Lamentamos que, una vez más, Ballester aprovecha para hacerse la foto y después no haga nada más para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Share Button