El PSPV-PSOE d’Onda lamenta que l’única acció que ha fet el PP pels polígons ha sigut triplicar l’ICIO

El grup municipal socialista insta a Ballester a invertir en la millora i la creació de
sòl industrial com ho va fer el PSPV-PSOE
Onda, 04-05-2022
El PSPV-PSOE d’Onda ha lamentat que l’única acció que ha fet el Partit Popular
pels polígons de la ciutat ha sigut triplicar l’Impost de Construccions, Instalacions i
Obras (ICIO) per la qual cosa insta a l’alcaldessa del PP Carmina Ballester a invertir
en la millora i creació de més sòl industrial, com ho va fer el PSPV-PSOE.
Des del grup municipal expliquen que a Onda hi ha 15 polígons industrials ocu-
pant un sòl de 10 milions de metres quadrats i que “la major part d’estos polígons
han estat creats en els anys de governs socialistes i desenvolupats per governs so-
cialistes mentre que, baix els anys de govern del PP, no s’ha creat ni un metre qua-
drat”. A més, recorden que el PP, sent regidora aleshores Carmina Ballester, “van
votar en contra de la construcció del polígon industrial SUR 13 on s’ha instal·lat
Amazon”.
El PSPV-PSOE d’Onda afirma que Ballester “xafa poc els polígons i no s’havia ado-
nat que a Onda ja hi havia moltíssimes empreses ocupant els polígons abans que ella fora alcaldessa, i si els xafara s’adonaria del mal estat del ferm en la majoria
d’ells, així com del poc enllumenat, o la falta de millors indicacions, i tot perquè en
els quasi tres anys que duu d’alcaldessa no ha fet res”.
“Des del Grup Municipal Socialista li demanem que es pose les piles i comence a
invertir en la millora dels nostres polígons així com en la possibilitat de crear nou
sòl industrial en l’any que li queda d’alcaldessa perquè, quan els i les socialistes
tornem a governar en 2023, una de les primeres prioritats serà buscar nou sòl i, per
suposat, un manteniment com cal de les nostres zones industrials”, conclouen.
El PSPV-PSOE d’Onda lamenta que la única acción que ha hecho el PP por los
polígonos ha sido triplicar el ICIO
El grupo municipal socialista insta a Ballester a invertir en la mejora y la creación de
suelo industrial como lo hizo el PSPV-PSOE
Onda, 04-05-2022
El PSPV-PSOE de Onda ha lamentado que la única acción que ha hecho el Partido
Popular por los polígonos de la ciudad ha sido triplicar el Impuesto de Construc-
ciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por lo que insta a la alcaldesa del PP Carmina
Ballester a invertir en la mejora y creación de más suelo industrial, como lo hizo el
PSPV-PSOE.
Desde el grupo municipal socialista explican que en Onda hay 15 polígonos indus-
triales ocupando un suelo de 10 millones de metros cuadrados y que “la mayor
parte de estos polígonos han sido creados en los años de gobiernos socialistas y
desarrollados por gobiernos socialistas mientras que, bajo los años de gobierno
del PP, no se ha creado ni un metro cuadrado”. Además, recuerdan que el PP,
siendo concejala entonces Carmina Ballester, “votaron en contra de la construcción
del polígono industrial SUR 13 donde se ha instalado Amazon”.
El PSPV-PSOE de Onda afirma que Ballester “pisa poco los polígonos y no se ha-
bía dado cuenta que en Onda ya había muchísimas empresas ocupando los polí-
gonos antes de que ella fuera alcaldesa, y si los pisara se daría cuenta del mal es-
tado del firme en la mayoría de ellos, así como del poco alumbrado, o la falta de
mejores indicaciones, y todo porque en los casi tres años que lleva de alcaldesa no
ha hecho nada”.
“Desde el Grupo Municipal Socialista le pedimos que se ponga las pilas y empiece
a invertir en la mejora de nuestros polígonos así como en la posibilidad de crear
nuevo suelo industrial en el año que le queda de alcaldesa porque, cuando los y
las socialistas volvamos a gobernar en 2023, una de las primeras prioridades será
buscar nuevo suelo y, por supuesto, un mantenimiento como es debido de nues-
tras zonas industriales”, concluyen.
Share Button

El PSPV-PSOE d’Onda sol·liciten incloure la reforma integral de plaça Espanya en el pressupost de 2022

Els socialistes traslladen al govern local del Partit Popular la proposta que els ha presentat la ciutadania en la campanya ‘Jo participe’

Onda, 04-11-2021

El PSPV–PSOE d’Onda sol·licita al govern local del Partit Popular incloure la reforma integral de plaça Espanya en el pressupost de 2022. Els socialistes han rebut esta proposta per part de diferents veïnes i veïns de la zona en la campanya ‘Jo participe’ en la que estan arreplegant les peticions de la ciutadania per a traslladar-les al consistori. La regidora, Marta Piquer, aclareix que “la plaça presenta un greu deteriorament en els últims anys que ocasionen importants problemes en la mobilitat dels vianants, així com en el pàrquing subterrani”.

El Grup Municipal Socialista assegura que la plaça necessita una reforma integral per a atendre les necessitats reals de l’espai i no xicotetes actuacions que no solucionen els problemes existents. La regidora destaca que “des de l’inici de legislatura l’alcaldessa, Carmina Ballester, s’ha dedicat a fer pegats en vegada de prioritzar una reforma. Un nou fet que demostra que es preocupa més per les fotos i els titulars que d’atendre als problemes dels ciutadans”.

Per als socialistes la plaça d’Espanya és una de les places més rellevants d’Onda per la qual cosa ha de ser una bona carta de presentació per a les persones d’altres pobles que compren a Onda, ja que en ella està el Mercat Central i el mercat ambulant els dijous.

 

El PSPV-PSOE de Onda solicitan incluir la reforma integral de plaza España en el presupuesto de 2022

Los socialistas trasladan al gobierno local del Partido Popular la propuesta que les ha presentado la ciudadanía en la campaña ‘Jo participe’

Onda, 04-11-2021

El PSPV–PSOE de Onda solicita al gobierno local del Partido Popular incluir la reforma integral de plaza España en el presupuesto de 2022. Los socialistas han recibido esta propuesta por parte de diferentes vecinas y vecinos de la zona en la campaña ‘Jo participe’ en la que están recogiendo peticiones de la ciudadanía para trasladarlas al consistorio. La regidora, Marta Piquer, aclara que “la plaza presenta un grave deterioro en los últimos años que ocasionan importantes problemas en la movilidad de los peatones, así como en el parking subterráneo”.

El Grupo Municipal Socialista asegura que la plaza necesita una reforma integral para atender las necesidades reales del espacio y no pequeñas actuaciones que no solucionan los problemas existentes. La regidora destaca que “desde el inicio de legislatura la alcaldesa, Carmina Ballester, se ha dedicado a hacer parches en vez de priorizar una reforma. Un nuevo hecho que demuestra que se preocupa más por las fotos y los titulares que de atender a los problemas de los ciudadanos”.

Para los socialistas la plaza de España es una de las plazas más relevantes de Onda por lo cual tiene que ser una buena carta de presentación para las personas de otros pueblos que compran en Onda, puesto que en ella está el Mercado Central y el mercadillo los jueves.

Share Button

Alarcón (PSPV-PSOE) critica la “constant improvisació” del Partit Popular en el projecte europeu del carril bici urbà d’Onda

El regidor socialista lamenta que “no hi haja un pla d’acció concret i s’estiguen
malgastant els fons públics en obres que queden sepultades per altres”

Onda, 01-06-2021

El regidor del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Onda, Jorge Alarcón, ha
criticat durament la constant improvisació del Partit Popular i de l’alcaldessa Carmina
Ballester en el projecte europeu del carril bici urbà. Alarcón lamenta que “no
hi haja un pla concret per a aquesta obra i es canvie constantement el format i el
traçat. Ballester està malgastant una important quantitat de fons públics en obres
que han quedat sepultades a penes uns dies després per altres noves”.

Leer más

Share Button

Huguet (PSPV-PSOE) insta a Ballester (PP) que inicie les obres del Castell d’Onda com més prompte millor

El portaveu socialista lamenta que l’alcaldessa del PP pare unes obres per a les
quals l’anterior govern municipal va obtenir la subvenció del ministeri amb l’1,5%
Cultural

Onda, 27-03-2021

El portaveu del grup municipal socialista d’Onda, Ximo Huguet, insta l’alcaldessa
del Partit Popular en la localitat, Carmina Ballester, al fet que reprenga de manera
immediata les obres per a l’adequació de la zona nord del Palau Taifa del Castell
d’Onda que s’han d’executar amb una subvenció del Ministeri de Foment per
l’1,5% Cultural, i que porten paralitzades des de l’inici de legislatura. Huguet ha
lamentat que “durant més de dos anys, malgrat disposar de tots els permisos, haja
estat parat”. A més, recorda que la subvenció de l’1,5% cultural “la vam aconseguir
amb molt d’esforç l’anterior equip de govern i finança el 50% d’unes obres
que tenen un pressupost de 434.075,40 euros”.

Leer más

Share Button
1 2