Ximo Huguet (PSPV) destaca la labor preventiva de la Diputació de Castelló per a reduir els focus de mosquits a Onda

El regidor socialista apunta que enguany s’han redoblat els esforços en vigilància i control degut a la proliferació primerenca de dípters a causa de les pluges dels últims mesos

Onda, 01-07-2022

El regidor del PSPV-PSOE a l’Ajuntament d’Onda Ximo Huguet ha destacat la labor preventiva que porta realitzant la Diputació de Castelló de forma periòdica al llarg del terme municipal per a atallar la proliferació de mosquits. Huguet ha explicat que enguany s’ha redoblat la vigilància i els esforços per a reduir al màxim els focus de dípters generats degut a la generació d’aigües estancades produïdes per les pluges de abril i maig. Els treballs a peu de camp s’han dut a terme en l’entorn urbà en les jornades del 19 d’abril, 23 de març i 13 de juny, mentre que en el medi natural han sigut els dies 26 de maig i 2 i 16 de juny.

El representant socialista i diputat a la Diputació de Castelló ha assenyalat que “s’han mobilitzat tots els mitjans a l’abast de la nostra mà per tal que la incidència siga la menor possible sobre la ciutadania”. Al fil d’això, Ximo Huguet ha recordat que des de la institució provincial s’ha decidit reforçar les actuacions a les àrees d’interior, el que ha beneficiat especialment Onda. “El problema no només existeix a la costa, per això és de rebut que s’intervinga en igualtat de condicions a tot el territori”.

Per un altre costat, el Grup Municipal Socialista ha sol·licitat a l’Ajuntament d’Onda la documentació referent a l’execució del contracte de tractaments contra els mosquits  per a comprovar el compliment del mateix i que s’estiguen portant a terme els procediments adequats.

Ximo Huguet (PSPV) destaca la labor preventiva de la Diputación de Castellón para reducir los focos de mosquitos en Onda

El concejal socialista apunta que este año se han redoblado los esfuerzos en vigilancia y control debido a la proliferación temprana de dípteros a causa de las lluvias de los últimos meses

Onda, 01-07-2022

El concejal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Onda Ximo Huguet ha destacado la labor preventiva que lleva realizando la Diputación de Castellón de forma periódica a largo y ancho del término municipal para atajar la proliferación de mosquitos. Huguet ha explicado que este año se ha redoblado la vigilancia y los esfuerzos para reducir al máximo los focos de dípteros generados debido a la generación de aguas estancadas producidas por las lluvias de abril y mayo. Los trabajos a pie de campo se han llevado a cabo en el entorno urbano en las jornadas del 19 de abril, 23 de marzo y 13 de junio, mientras que en el medio natural han sido los días 26 de mayo y 2 y 16 de junio.

El representante socialista y diputado en la Diputación de Castellón ha señalado que “se han movilizado todos los medios al alcance de nuestras manos para que la incidencia sea la menor posible sobre la ciudadanía”. Al hilo de esto, Ximo Huguet ha recordado que desde la institución provincial se ha decidido reforzar las actuaciones en las áreas de interior, lo que ha beneficiado especialmente a Onda. “El problema no solo existe en la costa, por eso es de recibo que se intervenga en igualdad de condiciones en todo el territorio”.

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado al Ayuntamiento de Onda la documentación referente a la ejecución del contrato de tratamientos contra los mosquitos para comprobar el cumplimiento del mismo y que se estén llevando a cabo los procedimientos adecuados.

Share Button

Huguet (PSPV-PSOE) aplaudix que la Diputació sextuplique les inversions en Onda en tres anys

L’ens provincial, presidit per José Martí, ha aportat a la localitat 1.575.721,77 euros en els últims tres anys

Onda, 31-01-2022

El portaveu del PSPV-PSOE d’Onda, Ximo Huguet, aplaudix que la Diputació de Castelló sextuplique les inversions en la localitat en els últims tres anys. L’ens provincial, presidit per José Martí, ha aportat a l’Ajuntament 1.575.721,77 euros. Huguet celebra que “hem passat de rebre 164.756,97 euros en 2019 a 962.773,92 en 2021. Una aposta clara que ajuda a millorar el nostre poble amb diferents subvencions i serveis com el Pla Resistir o Reactivem Empreses per a ajudar als nostres comerços, però també a les persones amb la posada en marxa del pla d’ocupació”.

Les ajudes més destacades han sigut els Fons de Cooperació Municipal amb quasi mig milió d’euros i el Pla 135 “diners que ha pogut gestionar directament el consistori i decidir en quines actuacions s’invertixen”, indica el portaveu socialista. La Diputació també ha destinat part del pressupost en la construcció d’una xarxa d’aigua potable al polígon UI-4, servei d’assessorament jurídic com per exemple la mediació en les reclamacions hipotecàries o intervencions per al control de mosquits.

També s’ha apostat pel turisme amb la contractació d’informadors, producció de material gràfic i la subvenció del Fons de Cooperació Municipal de Municipis Turístics. “La Diputació ha fet una forta aposta per la nostra localitat, amb la injecció de quasi un milió d’euros en 2021 i amb un creixement exponencial. Esperem que s’invertisquen en actuacions que necessita el nostre poble” recorda Huguet.

Share Button

El PSPV-PSOE d’Onda posa en valor la inversió de 186.400 euros que farà la Diputació en la localitat per a ajudar a les empreses i autònoms més afectats per la pandèmia

El portaveu, Ximo Huguet, recorda que “esta subvenció se suma als 159.000€ que l’ens provincial va aportar al municipi en febrer dins del Pla Resisteix”

Onda, 20-05-21

El PSPV-PSOE d’Onda posa en valor la inversió de 186.400 euros que farà la Diputació de Castelló en la localitat per a ajudar a les empreses i autònoms més afectats per la pandèmia. La subvenció està emmarcada dins del Pla #ReactivemEmpreses, dotat amb cinc milions d’euros a repartir entre tots els ajuntaments de la província. Els beneficiaris de les ajudes hauran de justificar despeses corrents de l’activitat. El portaveu, Ximo Huguet, recorda que “esta ajuda se suma als 159.000€ que l’ens provincial va aportar al municipi en febrer dins del Pla Resisteix”.

En les bases del Pla redactades per la Diputació es contemplen diversos sectors als quals es poden destinar les ajudes. Tot i això, celebra Huguet, “cada localitat pot invertir-les als sectors que considere oportú i que tinguen major impacte al municipi gràcies al criteri d’autonomia municipal que reconeix l’ens provincial”. Entre d’altres, s’inclouen com a possibles beneficiàries les agències de viatges, les empreses de turisme actiu, les farmàcies rurals, les empreses de transport discrecional, les floristeries, lloguer d’articles d’oci o esportius, les orquestres, ceramistes o productors de formatges o vins.

Ximo Huguet recorda que “des que està presidida pel també socialista José Martí, la Diputació de Castelló està molt implicada amb els municipis, proveint-los d’ajudes i subvencions per a invertir a les localitats”. Amb estos quasi 186.400 euros, afig, molts veïns i veïnes d’Onda  podran recuperar-se a poc a poc de les pèrdues que hagen pogut tindre durant este últim any. “Celebrem la concessió dels fons #ReactivemEmpreses al nostre poble”, conclou el portaveu.

Share Button

El PSPV-PSOE d’Onda destaca l’increment de la inversió de la Diputació a la ciutat des que hi ha un govern socialista en la institució provincial

El portaveu del Grup Municipal Socialista posa en valor que enguany l’ens invertirà prop de 730.000 euros en els diferents plans

Onda, 20-03-2021

El portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Onda, Ximo Huguet, ha destacat el notable increment de la inversió de la Diputació de Castelló a la ciutat des que l’ens provincial està governat pels socialistes i presidit per José Martí. Huguet manifesta que “des que el PSPV-PSOE està al capdavant de la Diputació de Castelló, hem vist com la col·laboració amb l’Ajuntament d’Onda ha anat en augment. Enguany, la inversió aconseguirà els 728.734 euros repartits en diferents programes que, sense dubte, suposaran un bon impuls per a la nostra localitat si l’alcaldessa els utilitza per als fins que han sigut programats”.

Leer más

Share Button
1 2 3 7