Cerdà (PSPV-PSOE) lamenta que l’equip de govern del PP en Onda no rebaixe la taxa del fem als negocis afectats per la pandèmia

La regidora socialista critica “l’actitud prepotent de l’alcaldessa i la poca sensibilitat
que demostra al no ajudar als comerços del municipi”

Onda, 31-07-21

La regidora del PSPV–PSOE d’Onda, Silvia Cerdà, lamenta que l’equip de govern
d’Onda del Partit Popular no rebaixe la taxa del fem als negocis afectats per la
pandèmia. La socialista critica “l’actitud prepotent de l’alcaldessa del PP, Carmina
Ballester ja que, fets com estos, demostren la poca sensibilitat que té al no ajudar
als comerços del municipi”.

Des del Grup Municipal Socialista van demanar en març que es rebaixés al màxim
la taxa de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans a aquells locals
que s’han vist afectats per la pandèmia a una quantitat simbòlica d’1 euro. “Tot i
que en aquell moment el PP va assegurar que prenien nota de la nostra proposta,
s’acaba de publicar el bàndol del pagament del segon rebut de la taxa del fem i
han fet cas omís”, lamenta.

El regidor d’Hisenda al·lega que es perd una font d’ingressos si es fa esta reducció,
però, en canvi, “no escatimen en altres despeses per a fer-se autobombo”, denuncia
la regidora socialista. En moments com este es veu la poca sensibilitat del PP,
que no rebaixa els impostos que estan en la seua mà, afig.

A més a més, critica Silvia Cerdà, “acaben de començar unes obres a la Font de
Dins que sap que perjudicaran els negocis de la zona, ja que estem en plena temporada
estival”. “Els nostres comerços necessiten l’ajuda de les institucions per a
sobreviure a la pandèmia. Davant la inacció de l’actual equip de govern del PP, el
PSPV–PSOE d’Onda lluita pels interessos dels veïns i les veïnes del municipi”, conclou
la regidora.

Cerdà (PSPV-PSOE) lamenta que el equipo de gobierno del PP en Onda no rebaje
la tasa de la basura a los negocios afectados por la pandemia

La regidora socialista critica “la actitud prepotente de la alcaldesa y la poca sensibilidad
que demuestra al no ayudar a los comercios del municipio”

Onda, 31-07-21

La concejala del PSPV–PSOE de Onda, Silvia Cerdà, lamenta que el equipo de gobierno
del Partido Popular en Onda no rebaje la tasa de la basura a los negocios
afectados por la pandemia. La socialista critica “la actitud prepotente de la alcaldesa
del PP, Carmina Ballester, ya que, con hechos como estos demuestran la poca
sensibilidad que tiene al no ayudar a los comercios del municipio”.

Desde el Grupo Municipal Socialista pidieron en marzo que se rebajara al máximo
la tasa de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos a aquellos
locales que se han visto afectados por la pandemia a una cantidad simbólica
de 1 euro. “A pesar de que en aquel momento el PP aseguró que tomaban nota
de nuestra propuesta, se acaba de publicar el bando del pago del segundo recibo
de la tasa de la basura y han hecho caso omiso”, lamenta.

El concejal de Hacienda alega que se pierde una fuente de ingresos si se hace esta
reducción, pero, en cambio, “no escatiman en otros gastos para hacerse autobombo,
denuncia la edila socialista. En momentos como este se ve la poca sensibilidad
del PP, que no rebaja los impuestos que están en su mano, añade.

Además, critica Silvia Cerdà, “acaban de empezar unas obras en la Font de Dins
que perjudicarán a los negocios de la zona, puesto que estamos en plena temporada
estival”. “Nuestros comercios necesitan la ayuda de las instituciones para sobrevivir
a la pandemia. Ante la inacción del actual equipo de gobierno popular, el
PSPV–PSOE de Onda lucha por los intereses de los vecinos y las vecinas del municipio”,
concluye la regidora.

Share Button

El PSPV-PSOE d’Onda insta a l’equip de govern del PP a que llance una segona edició del bono comerç en setembre

El portaveu del grup municipal socialista, Ximo Huguet, demana que, si es fa una
nova edició, “es pague als comerços a temps, i no com ha passat fins ara”

Onda, 30-07-21

El PSPV-PSOE d’Onda insta a l’equip de govern del Partit Popular que organitze
una segona edició del bono comerç a partir de setembre. A més, el portaveu del
grup municipal socialista, Ximo Huguet, demana que, si es fa una nova edició,
“que es pague a temps als comerços del municipi, no com ha passat fins ara”.
“Ens consta que alguns establiments han deixat d’admetre bonos per la tardança
del consistori en pagar-los”, afig el socialista.

El portaveu Ximo Huguet recorda que “esta va ser una proposta del grup municipal
socialista per a la campanya de Nadal del 2020 amb l’objectiu d’ajudar als negocis
del poble a incrementar les vendes durant les festes”. Tot i haver-la aplicat
més de sis mesos tard al municipi, des del PSPV-PSOE d’Onda celebren que la iniciativa
haja tingut tant d’èxit entre els veïns i veïnes i els comerços.

“Esta iniciativa busca incentivar el comerç local, proporcionant un nou canal per
dinamitzar vendes i captar nous clients perquè les compres dels onders i les onderes
es queden a Onda”, explica el portaveu de l’equip socialista. “Per això demanem
que, en cas que es duga a terme la nostra proposta de repetir el bono comerç,
el PP s’esforce per pagar les ajudes a temps als comerços adherits per tal d’evitar-
los problemes i inconvenients”, remarca Ximo Huguet.

El PSPV-PSOE de Onda insta al equipo de gobierno del PP a que lance una segunda
edición del bono comercio en septiembre

El portavoz del grupo municipal socialista, Ximo Huguet, pide que, si se hace una
nueva edición, “se pague a los comercios pagar a tiempo, no cómo ha pasado
hasta ahora”

Onda, 30-07-21

El PSPV-PSOE de Onda insta al equipo de gobierno del Partido Popular a que organice
una segunda edición de bono comercio a partir de septiembre. Además, el
portavoz del grupo municipal socialista, Ximo Huguet, pide que, si se hace una
nueva edición, “se pague a los comercios a tiempo, no cómo ha pasado hasta ahora”.
“Nos consta que algunos establecimientos han dejado de admitir bonos por la
tardanza del consistorio en pagarlos”, añade el socialista.

El portavoz Ximo Huguet recuerda que “esta fue una propuesta del grupo municipal
socialista para la campaña de Navidad del 2020 con el objetivo de ayudar a los
negocios del pueblo a incrementar las ventas durante las fiestas”. A pesar de haberla
aplicado más de seis meses tarde en el municipio, desde el PSPV-PSOE de
Onda celebran que la iniciativa haya tenido tanto éxito entre los vecinos y vecinas
y los comercios.

“Esta iniciativa busca incentivar el comercio local, proporcionando un nuevo canal
para dinamizar ventas y captar nuevos clientes para que las compras de los y las
ondenses se queden en Onda”, explica el portavoz del equipo socialista. “Por eso
pedimos que, en caso de que se lleve a cabo nuestra propuesta de repetir bono
comercio, el PP se esfuerce para pagar las ayudas a tiempo a los comercios adheridos
para evitarles problemas e inconvenientes”, remarca Ximo Huguet.
OFICINA

Share Button

Blaya (PSPV-PSOE) insta l’alcaldessa del PP que faça complir l’ordenança de solars d’Onda

El regidor socialista recull les queixes veïnals i explica que la situació d’algunes
parcel·les és insostenible “i pot afectar la salubritat de la ciutadania”

Onda, 23-07-2021

El regidor socialista de l’Ajuntament d’Onda, Asensio Blaya, ha instat l’alcaldessa
del Partit Popular, Carmina Ballester, a fer complir l’ordenança de solars de la localitat.
Blaya explica que, després de les queixes ateses a veïnes i veïns del carrer Alqueries,
“hem comprovat que la situació és insostenible, ja que hi ha diversos solars
semiabandonats en la zona en els quals animals com les rates campen a plaer.
Amb açò, la ciutadania no pot eixir tranquil·lament de les seues cases, sobretot
aquelles famílies amb xiquetes i xiquets, i està afectant la salubritat de la ciutadania.
Les persones afectades ja han presentat diverses sol·licituds a l’equip de govern,
tal com els han instat a fer, però no reben ninguna resposta”.

Leer más

Share Button

Huguet (PSPV-PSOE) denuncia la “incapacitat” de l’alcaldessa del PP d’Onda per a ini-ciar la reforma del retaule del Salvador un any després d’anunciar la seua restauració

El portaveu socialista explica que el Partit Popular podria haver empleat per a les obres part dels 600.000 euros que ha rebut de la diputació, i que encara no ha invertit

Onda, 22-07-21

El PSPV–PSOE d’Onda denuncia la incapacitat de l’alcaldessa del PP, Carmina Ballester, per a iniciar la reforma del retaule del Salvador un any després d’anunciar la seua restauració. El portaveu municipal socialista, Ximo Huguet, explica que el Partit Popular podria haver empleat part dels 600.000 euros que ha rebut de la Diputació de Castelló a través del Fons de Cooperació i del Pla 135, i que encara no ha invertit, per a estes obres i despeses derivades de l’actuació sobre el retaule.

Huguet recorda que, l’any passat, l’alcaldessa va denunciar que la Diputació de Castelló no volia cofinançar les obres i va afirmar que les assumiria l’ajuntament”. No obstant això, lamenta el portaveu socialista, “tot i haver rebut una subvenció de prop de 600.000 euros incondicionants encara no s’han iniciat les feines de restauració del retaule”. Des del Grup Municipal Socialista asseguren que es tracta d’una prova més de la mala gestió del PP, que està més centrat en enfrontaments amb altres institucions que en solucionar els problemes de la ciutat.

Cal destacar, afirma Ximo Huguet, que “en la legislatura passada, quan governàvem els socialistes, es van invertir més de 100.000 euros en la millora i manteniment de l’Ermita del Salvador amb actuacions en la reforma de l’aljub, la restauració de la campana, la impermeabilització de la coberta, el reforç i rehabilitació de les clivelles de l’ermita i la creació d’un canaló perimetral al costat del mur interior de l’ermita per a afavorir l’evaporació de la humitat”.

Huguet (PSPV-PSOE) denuncia la “incapacidad” de la alcaldesa del PP de Onda para iniciar la reforma del retablo del Salvador un año después de anunciar su restauración

El portavoz socialista explica que el Partido Popular podría haber empleado para las obras parte de los 600.000 euros que ha recibido de la diputación, y que todavía no ha invertido

Onda, 22-07-21

El PSPV–PSOE de Onda denuncia la incapacidad de la alcaldesa del PP, Carmina Ballester, para iniciar la reforma del retablo de Salvador un año después de anunciar su restauración. El portavoz municipal socialista, Ximo Huguet, explica que el Partido Popular podría haber empleado parte de los 600.000 euros que ha recibido de la Diputación de Castelló a través del Fondo de Cooperación y del Pla 135, y que todavía no ha invertido, para estas obras y gastos derivados de la actuación sobre el retablo.

Huguet recuerda que, el año pasado, la alcaldesa denunció que la Diputación de Castelló no quería cofinanciar las obras y afirmó que las asumiría el ayuntamiento”. Sin embargo, lamenta el portavoz socialista, “a pesar de haber recibido una subvención de cerca de 600.000 euros incondicionados todavía no se han iniciado los trabajos de restauración del retablo”. Desde el Grupo Municipal Socialista aseguran que se trata de una prueba más de la mala gestión del PP, que está más centrado en enfrentamientos con otras instituciones que en solucionar los problemas de la ciudad.

Hay que destacar, afirma Ximo Huguet, que “en la legislatura pasada, cuando gobernábamos los socialistas, se invirtieron más de 100.000 euros en la mejora y mantenimiento de la Ermita de Salvador con actuaciones en la reforma del aljibe, la restauración de la campana, la impermeabilización de la cubierta, el refuerzo y rehabilitación de las grietas de la ermita y la creación de una canaleta perimetral junto al muro interior de la ermita para favorecer la evaporación de la humedad”.

Share Button
1 2 3 4 797