El PSPV-PSOE de Onda insta al equipo de gobierno del PP a mantener el cheque infantil para las familias con menores de tres años escolarizados

La concejala y candidata a la alcaldía, Silvia Cerdá, propone mejorar las bases para que sean los centros educativos los que tramitan la subvención.
El PSPV-PSOE de Onda ha instado al equipo de gobierno del Partido Popular y a su alcaldesa Carmina Ballester a mantener las ayudas para las familias con menores que cursan en la etapa de educación infantil, unas ayudas que impulsó el grupo municipal socialista bajo el nombre del ‘Cheque Infantil’ y que, tal como explica la concejala y candidata socialista a la alcaldía de Onda, Silvia Cerdá, “pedimos al actual equipo de gobierno que mantenga la partida presupuestaria para repartirla equitativamente en los cursos de 1 y 2 años de primer ciclo de educación infantil para reducir las desigualdades sociales y económicas de nuestra gente”.
Así mismo, Cerdá propone mejorar las bases de estas ayudas para que no tengan que ser los padres y madres quienes lo soliciten y que puedan ser solicitadas y tramitadas por los centros educativos en nombre del alumnado. “Con esta medida habría menos papeleo para la ciudadanía y las ayudas llegarían a los centros desde principio de curso, consiguiendo que las familias no tengan que avanzar el dinero para después cobrarlos a lo largo del curso”, ha explicado la candidata a la alcaldía de Onda por el PSPV-PSOE.
Cerdá ha puesto como ejemplo la apuesta de los gobiernos de Pedro Sánchez y Ximo Puig por la educación pública de calidad con la importante ampliación de plazas educativas gratuitas para el alumnado de 2 años en centros públicos de la Comunidad Valenciana. “Esto, sumado a la universalización de la gratuidad de la educación, en la etapa de educación infantil de 2 años (tercer curso de 1.º ciclo de infantil), hace que el objetivo del presidente Ximo Puig ya sea una realidad, y que en el curso que viene, todos los y las alumnas de 2 años (más de 24.000 alumnos) escolarizados en centros autorizados por la Generalitat, tendrán plaza gratuita en nuestra Comunidad, señala Cerdá.
La concejala y alcaldable en Onda por el PSPV-PSOE afirma que los y las socialistas, “allá donde gobernamos, trabajamos para conseguir una educación pública gratuita y de calidad, y por eso se llevan a cabo las inversiones necesarias para conseguirlo. Por eso, pedimos a la alcaldesa del PP Carmina Ballester que se sume a este trabajo y mantenga las ayudas a Infantil”.
Hay que señalar que el gobierno del Botánico de Ximo Puig también ampliará la aportación a los bonos infantiles que irán destinados a los alumnos de 1 a 2 años (Primer ciclo de infantil), y se trabaja en la reducción de ratios a las aulas para conseguir la calidad educativa deseada.
Share Button

El PSPV-PSOE d’Onda lamenta que l’única acció que ha fet el PP pels polígons ha sigut triplicar l’ICIO

El grup municipal socialista insta a Ballester a invertir en la millora i la creació de
sòl industrial com ho va fer el PSPV-PSOE
Onda, 04-05-2022
El PSPV-PSOE d’Onda ha lamentat que l’única acció que ha fet el Partit Popular
pels polígons de la ciutat ha sigut triplicar l’Impost de Construccions, Instalacions i
Obras (ICIO) per la qual cosa insta a l’alcaldessa del PP Carmina Ballester a invertir
en la millora i creació de més sòl industrial, com ho va fer el PSPV-PSOE.
Des del grup municipal expliquen que a Onda hi ha 15 polígons industrials ocu-
pant un sòl de 10 milions de metres quadrats i que “la major part d’estos polígons
han estat creats en els anys de governs socialistes i desenvolupats per governs so-
cialistes mentre que, baix els anys de govern del PP, no s’ha creat ni un metre qua-
drat”. A més, recorden que el PP, sent regidora aleshores Carmina Ballester, “van
votar en contra de la construcció del polígon industrial SUR 13 on s’ha instal·lat
Amazon”.
El PSPV-PSOE d’Onda afirma que Ballester “xafa poc els polígons i no s’havia ado-
nat que a Onda ja hi havia moltíssimes empreses ocupant els polígons abans que ella fora alcaldessa, i si els xafara s’adonaria del mal estat del ferm en la majoria
d’ells, així com del poc enllumenat, o la falta de millors indicacions, i tot perquè en
els quasi tres anys que duu d’alcaldessa no ha fet res”.
“Des del Grup Municipal Socialista li demanem que es pose les piles i comence a
invertir en la millora dels nostres polígons així com en la possibilitat de crear nou
sòl industrial en l’any que li queda d’alcaldessa perquè, quan els i les socialistes
tornem a governar en 2023, una de les primeres prioritats serà buscar nou sòl i, per
suposat, un manteniment com cal de les nostres zones industrials”, conclouen.
El PSPV-PSOE d’Onda lamenta que la única acción que ha hecho el PP por los
polígonos ha sido triplicar el ICIO
El grupo municipal socialista insta a Ballester a invertir en la mejora y la creación de
suelo industrial como lo hizo el PSPV-PSOE
Onda, 04-05-2022
El PSPV-PSOE de Onda ha lamentado que la única acción que ha hecho el Partido
Popular por los polígonos de la ciudad ha sido triplicar el Impuesto de Construc-
ciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por lo que insta a la alcaldesa del PP Carmina
Ballester a invertir en la mejora y creación de más suelo industrial, como lo hizo el
PSPV-PSOE.
Desde el grupo municipal socialista explican que en Onda hay 15 polígonos indus-
triales ocupando un suelo de 10 millones de metros cuadrados y que “la mayor
parte de estos polígonos han sido creados en los años de gobiernos socialistas y
desarrollados por gobiernos socialistas mientras que, bajo los años de gobierno
del PP, no se ha creado ni un metro cuadrado”. Además, recuerdan que el PP,
siendo concejala entonces Carmina Ballester, “votaron en contra de la construcción
del polígono industrial SUR 13 donde se ha instalado Amazon”.
El PSPV-PSOE de Onda afirma que Ballester “pisa poco los polígonos y no se ha-
bía dado cuenta que en Onda ya había muchísimas empresas ocupando los polí-
gonos antes de que ella fuera alcaldesa, y si los pisara se daría cuenta del mal es-
tado del firme en la mayoría de ellos, así como del poco alumbrado, o la falta de
mejores indicaciones, y todo porque en los casi tres años que lleva de alcaldesa no
ha hecho nada”.
“Desde el Grupo Municipal Socialista le pedimos que se ponga las pilas y empiece
a invertir en la mejora de nuestros polígonos así como en la posibilidad de crear
nuevo suelo industrial en el año que le queda de alcaldesa porque, cuando los y
las socialistas volvamos a gobernar en 2023, una de las primeras prioridades será
buscar nuevo suelo y, por supuesto, un mantenimiento como es debido de nues-
tras zonas industriales”, concluyen.
Share Button

Cerdà critica la poca inversió en accessibilitat, patrimoni, cultura i camins del PP en Onda

En l’últim ple, el PP ha reduït la partida per a infraestructures i camins i no ha incorporat nous recursos per a la millora de barris, accessibilitat i cultura

Onda, 10-03-2022

La regidora del PSPV-PSOE d’Onda, Silvia Cerdà, critica la poca inversió en accessibilitat, patrimoni, cultura i camins del Partit Popular en Onda. Cerdà retrau el repartiment dels més de 5 milions de romanament “amb els quals no han incrementat cap euro a accessibilitat ni a millorar els barris, ni tampoc per a l’1,5% cultural amb el qual es podria invertir en el Castell, i a més, reduir fins als 40.000 euros els recursos per a infraestructures i camins”.

Els socialistes demanaven un millor repartiment amb un augment en estes partides junt als fons FEDER i polígons que atenen a les necessitats que afecten el dia a dia de la ciutadania. La regidora destaca la falta de coherència de l’equip popular que afirma “voler continuar descobrint el nostre Castell, però després no destina més recursos perquè siga realitat, en canvi, assignen més d’un milió d’euros en festes front als 66.000 de millora de barris i accessibilitat”.

Cerdà recorda que l’actual alcaldessa, Carmina Ballester, va ser qui va deixar quasi 5 milions d’euros de deute en 2015 sent regidora d’Hisenda a l’Ajuntament. “Així i tot, ens alegrem que Onda per fi tinga deute zero en el qual hem contribuït reduint-lo en tres milions d’euros i sense demanar cap préstec durant l’anterior legislatura”.

Share Button

Huguet demana al Partit Popular que contemple en les bases del premi literari Ciutat d’Onda que es puga concursar en valencià

El portaveu socialista indica que “des de les institucions s’ha de fomentar l’ús del valencià com a llengua oficial de la Comunitat i no discriminar-la”

Onda, 05-03-2022

El portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament d’Onda, Ximo Huguet, ha sol·licitat al Partit Popular en el govern municipal que incloga en les bases del premi literari Ciutat d’Onda que es puguen presentar relats en valencià. Huguet explica que “no entenem per què es produeix aquesta discriminació a una llengua oficial de la Comunitat Valenciana. S’està coartant la possibilitat que es presenten relats interessants escrits en la nostra llengua per persones que coneixen bé la nostra localitat, ja siguen del nostre municipi o de qualsevol comarca valenciana”.

El portaveu socialista indica que “la funció de les institucions públiques, com l’Ajuntament d’Onda, és la promoció de l’ús del valencià com a llengua minoritzada i la seua normalització” i afig per a concloure que “amb aquesta discriminació que es fa des del Partit Popular, no s’està beneficiant a la normalitat d’ús de la llengua de les i els valencians. Hem de protegir el nostre idioma i evitant que es puguen presentar obres en valencià al concurs no estem en una bona línia, per això demanem al PP que rectifique les bases per a incloure’l”.

Huguet pide al Partido Popular que contemple en las bases del premio literario Ciutat d’Onda que se pueda concursar en valenciano

El portavoz socialista indica que “desde las instituciones se debe fomentar el uso del valenciano como lengua oficial de la Comunitat y no discriminarla”

Onda, 05-03-2022

El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Onda, Ximo Huguet, ha solicitado al Partido Popular en el gobierno municipal que incluya en las bases del premio literario Ciutat d’Onda que se puedan presentar relatos en valenciano. Huguet explica que “no entendemos por qué se produce esta discriminación a una lengua oficial de la Comunitat Valenciana. Se está coartando la posibilidad de que se presenten relatos interesantes escritos en nuestra lengua por personas que conocen bien nuestra localidad, ya sean de nuestro municipio o de cualquier comarca valenciana”.

El portavoz socialista indica que “la función de las instituciones públicas, como el Ayuntamiento de Onda, es la promoción del uso del valenciano como lengua minorizada y su normalización” y añade para concluir que “con esta discriminación que se hace desde el Partido Popular, no se está beneficiando a la normalidad de uso de la lengua de las y los valencianos. Debemos proteger nuestro idioma y evitando que se puedan presentar obras en valenciano al concurso no estamos en una buena línea, por eso pedimos al PP que rectifique las bases para incluirlo”.

 

Share Button
1 2 3 80