Silvia Cerdà apel·la a la gestió socialista “que ha modernitzat Onda” per a guanyar les eleccions i sembrar oportunitats que milloren la vida de la gent

La candidata del PSPV es compromet a posar l’Ajuntament a disposició de la ciutadania “i no de la classe política” i retornar l’estabilitat al govern municipal

L’actual portaveu promet reconnectar amb els barris, la construcció de la residència de la tercera edat i l’ampliació del sòl industrial per a diversificar l’economia i generar llocs de treball

Onda, 11-02-2023

La candidata socialista a l’Alcaldia d’Onda, Silvia Cerdà, ha donat a conéixer aquest dissabte en un acte obert a la ciutadania, celebrat en el parc de la Ceràmica, el projecte amb el que aspira a “recuperar l’esplendor d’Onda d’altres temps”. Cerdà ha explicat que es presenta a les eleccions municipals “perquè estime el meu poble” i ha assegurat que, si en maig la ciutadania li atorga la confiança, “tothom pot tindre la certesa que no defraudaré ningú” i que “em desviuré perquè aquest municipi siga el referent de progrés que va ser durant els mandats socialistes d’Enrique Navarro, Juan Miguel Salvador i Ximo Huguet”.

La cap visible del PSPV ha afirmat que “afronte amb moltes ganes el repte de recuperar el govern d’Onda per a posar-lo a disposició de la ciutadania i no de la classe política” i ha promés “retornar la gestió eficient a l’Ajuntament i l’estabilitat que tant necessita la nostra ciutat”.

L’actual portaveu socialista a l’Ajuntament, qui ostenta la responsabilitat de regidora des de 2015, té una impecable experiència en la gestió de recursos públics, sent el seu millor aval la consecució de cinc milions d’euros de fons europeus a finals de la legislatura passada. Silvia Cerdà considera que per a seguir avançant cal confiar en el Partit Socialista “perquè és l’únic que sap llaurar Onda d’oportunitats per a tindre un futur millor”. En aquest punt, ha apel·lat “a l’orgull socialista per què els majors avanços econòmics i socials que ha experimentat la nostra ciutat al llarg dels temps han vingut de la mà dels i les socialistes. No de ningú més”. “Els polígons industrials, el Museu de Ceràmica, la posada en valor del Castell, els centres socials o el mateix parc de la Ceràmica porten el segell del PSPV-PSOE”. “Estem en un punt en què hem d’escollir entre l’ambició o l’estètica d’Onda Bonica”.

EL PLA DE GOVERN 2023-2027

“Per a mi, el meu poble és el més important i vull retornar-li a tota la ciutadania tota l’estima i força que em venen donant des que soc regidora i, sobretot, des que soc candidata a l’Alcaldia d’Onda”. La millor forma de fer-ho és “sent realista, mirant als ulls als onders i onderes, escoltant-los i posant solucions als seus problemes del dia a dia”.

Silvia Cerdà ha desgranat punt per punt quins seran els pilars claus del seu projecte de futur per a Onda. “El primer d’ells serà deixar de posar entrebancs a la construcció de la residència de la tercera edat perquè els nostres majors no hagen de desplaçar-se a altres localitats. Dins de l’aspecte social, la candidata es compromet a climatitzar els col·legis de la localitat per a garantir que cap alumne passe fred o calor mentre estudia. En el camp de l’urbanisme, ha destacat l’eliminació de les fàbriques abandonades que es troben adossades al centre urbà com una obligació perquè mai s’haja de lamentar cap ensurt i la finalització de la ronda nord per a descongestionar l’avinguda País Valencià.

AMPLIACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS

“Si ampliar serveis i infraestructures és important, també ho és generar riquesa i ocupació a la nostra localitat. Hem d’alliberar sòl industrial per a acollir noves empreses i sectors productius que diversifiquen la nostra economia”. “Només el PSPV ha tingut la mirada a llarg termini i ha apostat per industrialitzar Onda i ho volem seguir fent per a aprofitar l’estel de prosperitat que ens deixarà l’arribada de la gigafactoria de bateries de Volksvagen a Sagunt”. El suport directe al comerç local també ha tingut el seu apartat.

L’alcaldable socialista promet reforçar la relació amb els barris i vertebrar la ciutat portant l’agenda cultural, esportiva i festiva a tots els racons d’Onda. Quant a la relació amb el medi ambient, el PSPV projecte una nova Onda “més verda, sostenible i amable”, amb patis vius, noves zones verdes, el corredor verd del riu Sonella o la plantació d’un arbre per cada naixement”. “Hem de treballar perquè els onders i les onderes tinguen el futur que es mereixen i una ciutat plena de serveis i infraestructures de qualitat, prioritzant les persones per damunt de la política-espectacle i les grans fastuositats”. En la seua opinió, “el nostre poble es mereix un futur pròsper i l’actual equip de govern no té la capacitat, ni l’empeny, ni la il·lusió per a fer-lo”.

La regidora i actual portaveu del Grup Municipal Socialista ha tancat l’acte interpel·lant directament a la ciutadania ondera i convidant-la a formar part del canvi i a unir-se al projecte de ciutat que faça avançar Onda”. Silvia Cerdà apunta que “la bona gestió dels anteriors governs socialistes ens avala i corroboren que cap promesa caurà en sac trencat”.

La candidata ha estat arropada pel secretari general del PSPV castellonenc, Samuel Falomir, l’homòleg comarcal José Vicente Andrés, el president de la Diputació, José Martí, i la vicepresidenta de les Corts, María José Salvador, entre d’altres.

Silvia Cerdà apela a la gestión socialista “que ha modernizado Onda” para ganar las elecciones y sembrar oportunidades que mejoren la vida de la gente

La candidata del PSPV se compromete a poner el Ayuntamiento a disposición de la ciudadanía “y no de la clase política” y devolver la estabilidad al gobierno municipal

El actual portavoz promete reconectar con los barrios, la construcción de la residencia de la tercera edad y la ampliación del suelo industrial para diversificar la economía y generar puestos de trabajo

Onda, 11-02-2023

La candidata socialista a la Alcaldía de Onda, Silvia Cerdà, ha dado a conocer este sábado en un acto abierto a la ciudadanía, celebrado en el parque de la Cerámica, el proyecto con el que aspira a “recuperar el esplendor de Onda de otros tiempos”. Cerdà ha explicado que se presenta a las elecciones municipales “porque quiero a mi pueblo” y ha asegurado que, si en mayo la ciudadanía le otorga la confianza, “todo el mundo puede tener la certeza que no defraudaré a nadie” y que “me desviviré para que este municipio sea el referente de progreso que fue durante los mandatos socialistas de Enrique Navarro, Juan Miguel Salvador y Ximo Huguet”.

La cabeza de lista del PSPV ha afirmado que “afronto con muchas ganas el reto de recuperar el gobierno de Onda para ponerlo a disposición de la ciudadanía y no de la clase política” y ha prometido “devolver la gestión eficiente al Ayuntamiento y la estabilidad que tanto necesita nuestra ciudad”.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, quien ostenta la responsabilidad de concejala desde 2015, tiene una impecable experiencia en la gestión de recursos públicos, siendo su mejor aval la consecución de cinco millones de euros de fondos europeos a finales de la legislatura pasada. Silvia Cerdà considera que para seguir avanzando hay que confiar en el Partido Socialista “porque es el único que sabe labrar Onda de oportunidades para tener un futuro mejor”. En este punto, ha apelado “al orgullo socialista porque los mayores avances económicos y sociales que ha experimentado nuestra ciudad a lo largo de los tiempos han venido de la mano de los y las socialistas. No de nadie más”. “Los polígonos industriales, el Museo de Cerámica, la puesta en valor del Castillo, los centros sociales o el mismo parque de la Cerámica llevan el sello del PSPV-PSOE”. “Estamos en un punto en el que tenemos que escoger entre la ambición o la estética de Onda Bonica”.

EL PLAN DE GOBIERNO 2023-2027
“Para mí, mi pueblo es lo más importante y quiero devolverle a toda la ciudadanía todo el aprecio y fuerza que me vienen dando desde que soy concejala y, sobre todo, desde que soy candidata a la Alcaldía de Onda”. La mejor forma de hacerlo es “siendo realista, mirando a los ojos a los y las ondenses, escuchándolos y poniendo soluciones a sus problemas del día a día”.

Silvia Cerdà ha desgranado punto por punto los que serán los pilares claves de su proyecto de futuro para Onda. “El primero de ellos será dejar de poner trabas a la construcción de la residencia de la tercera edad para que nuestros mayores no tengan que desplazarse a otras localidades. Dentro del aspecto social, la candidata se compromete a climatizar los colegios para garantizar que ningún alumno pase frío o calor mientras estudia. En el campo del urbanismo, ha destacado la eliminación de las fábricas abandonadas que se encuentran adosadas al casco urbano como una obligación para que nunca se tenga que lamentar ningún susto y la finalización de la ronda norte para descongestionar la avenida País Valencià.

AMPLIACIÓN DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES
“Si ampliar servicios e infraestructuras es importante, también lo es generar riqueza y empleo en nuestra localidad. Tenemos que liberar suelo industrial para acoger nuevas empresas y sectores productivos que diversifiquen nuestra economía”. “Solo el PSPV ha tenido la mirada a largo plazo y ha apostado por industrializar Onda y lo queremos seguir haciendo para aprovechar la estela de prosperidad que nos dejará la llegada de la gigafactoría de baterías de Volksvagen en Sagunt”. El apoyo directo al comercio local también ha tenido su apartado.

El alcaldable socialista promete reforzar la relación con los barrios y vertebrar la ciudad acercando la agenda cultural, deportiva y festiva a todos los rincones de Onda. En cuanto a la relación con el medio ambiente, el PSPV proyecta una nueva Onda “más verde, sostenible y amable” con patios vivos, nuevas zonas verdes, el corredor verde del río Sonella o la plantación de un árbol por cada nacimiento”. “Tenemos que trabajar para que los y las ondenses tengan el futuro que se merecen y una ciudad llena de servicios e infraestructuras de calidad, priorizando a las personas por encima de la política-espectáculo y las grandes fastuosidades”. En su opinión, “nuestro pueblo se merece un futuro próspero y el actual equipo de gobierno no tiene la capacidad, ni el empuje, ni la ilusión para hacerlo”.

La regidora y actual portavoz del Grupo Municipal Socialista ha cerrado el acto interpelando directamente a la ciudadanía ondense e invitándola a formar parte del cambio y a unirse al proyecto de ciudad que haga avanzar Onda”. Silvia Cerdà apunta que “la buena gestión de los anteriores gobiernos socialistas nos avala y corroboran que ninguna promesa caerá en saco roto”.

La candidata ha estado arropada por el secretario general del PSPV castellonense, Samuel Falomir, el homólogo comarcal José Vicente Andrés, el presidente de la Diputación, José Martí, y la vicepresidenta de Les Corts, María José Salvador, entre otros.

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.