El PSPV d’Onda titlla «d’inviable» el ‘Central Park’ de Ballester perquè incompleix la llei urbanística i causaria un forat en les arques municipals per les expropiacions

L’agrupació local socialista desmunta punt per punt l’anunci «electoralista» de l’alcaldessa del PP, que fia la construcció a l’arribada de fons europeus, una possibilitat plenament descartada per Brussel·les

Onda, 30-01-2023

El PSPV d’Onda critica la deriva «cap enlloc» que ha pres l’alcaldessa del PP Carmina Ballester «amb anuncis grandiloqüents que ella mateix sap que són inviables». L’últim exemple, detallen, «és el Central Park d’Onda», un macroprojecte «que només respon a les ànsies de magnificència de Ballester, que és la primera en saber que no és, ni de lluny, factible pel risc econòmic que suposa per a l’Ajuntament i perquè va en contra de l’ordenament urbanístic vigent ».

El grup socialista s’ha encarregat de desmuntar punt per punt l’anunci «electoralista i fora d’òrbita» de l’alcaldessa de construir en un bast terreny ubicat a la falda est del castell d’un gran parc central a ressemblança del de Nova York. «Per a començar, el  lloc on s’ha projectat aquesta zona verda està catalogat com a urbanitzable tant pel consistori com per la Generalitat, un detall ‘xicotet’ que dispararia els preus de compra o d’expropiació de les propietats perquè es paga segons altures construibles». A més a més, l’àrea compta amb diverses empreses que hauran de ser expulsades, si no volen vendre les naus, del seu emplaçament després de pagar tots els onders i onderes la corresponent indemnització. «L’Ajuntament no compta amb cap parcel·la per a fer-ho realitat i haurà d’anar adquirint o expropiant-les, una a una, a preu d’or amb el perill que Onda s’enfile cap a la ruïna econòmica». «Si tirara endavant, el risc no s’acabaria, com ha ocorregut a Vila-real, l’ajuntament del qual encara a dia de hui continua afrontant condemnes milionàries per expropiacions indegudes que desmunten la política urbanística del Partit Popular».

«És un projecte que no compleix la llei vigent, és il·legal amb el Pla General en la mà». Els i les socialistes defenen la materialització de l’actual ordenament urbanístic, que pretén cosir els barris del Tossalet, Monteblanco i el Castell amb el nucli urbà amb noves zones residencials i zones verdes integrades. «És la millor solució per a vertebrar Onda».

En la circumstància que s’emprenguera el canvi de l’actual PGOU, el grup socialista té clar que la Generalitat, la responsable d’autoritzar-ho, «tiraria enrere el projecte en comprovar la seua inviabilitat pel risc greu de col·lapse de les arques municipals». «Volem creure que Carmina Ballester ho fa per desconeixement del funcionament de l’Ajuntament i no per què vulga enganyar la població d’Onda, com ja fera amb el mamògraf, el referèndum de Reciplasa i les infermeres escolars, de cara a les eleccions».

EUROPA NO FINANÇA LA COMPRA DE TERRENYS

«Dins d’aquest cúmul de despropòsits», des del PSPV onder denuncien que Carmina Ballester fia la seua construcció a Brussel·les, «el que demostra que no té idea de com funcionen els fons europeus». «Europa no finança la compra de terrenys, només se centra en projectes de regeneració i promoció de la sostenibilitat». L’agrupació local lamenta que «eixe desconeixement es pague amb projecte mal executats com el de l’avinguda País Valencià o el corredor verd del riu Sonella, dos oportunitats d’or perdudes per a fer d’Onda un municipi més modern, acollidor i sostenible».

El PSPV de Onda tilda de «inviable» el‘Central Park’ de Ballester porque incumple la ley urbanística y causaría un agujero en las arcas municipales por las expropiaciones

La agrupación local socialista desmonta punto por punto el anuncio «electoralista» de la alcaldesa del PP, que fía la construcción a la llegada de fondos europeos, una posibilidad plenamente descartada por Bruselas

Onda, 30-01-2023

El PSPV de Onda critica la deriva «hacia ninguna parte» que ha tomado la alcaldesa del PP Carmina Ballester «con anuncios grandilocuentes que ella mismo sabe que son inviables». El último ejemplo, detallan, «es el ‘Central Park’ de Onda», un macroproyecto «que solo responde a las ansias de magnificencia de Ballester, que es la primera que sabe que no es, ni de lejos, factible por el riesgo económico que supone para el Ayuntamiento y porque va en contra del ordenamiento urbanístico vigente».

El grupo socialista se ha encargado de desmontar punto por punto el anuncio «electoralista y fuera de órbita» de la alcaldesa de construir en un basto terreno ubicado al este del castillo de un gran parque central a semejanza del de Nueva York. «Para empezar, el lugar donde se ha proyectado esta zona verde está catalogado como urbanizable tanto por el consistorio como por la Generalitat, un detalle ‘pequeño’ que dispararía los precios de compra o de expropiación de las propiedades porque se paga según alturas construibles». Además, el área cuenta con varias empresas que tendrán que ser expulsadas, si no quieren vender las naves, de su emplazamiento después de pagar todos los y las ondenses la correspondiente indemnización. «El Ayuntamiento no cuenta con ninguna parcela para hacerlo realidad y tendrá que ir adquiriendo o expropiándolas, una a una, a precio de oro con el peligro de que Onda se enfile hacia la ruina económica». «Si saliera adelante, el riesgo no se acabaría, como ha ocurrido en Vila-real, cuyo ayuntamiento todavía hoy se ve obligado a pagar millonarias indemnizaciones por expropiaciones mal planteadas que desmontan la política urbanística del Partido Popular».

«Es un proyecto que no cumple con la ley vigente, es ilegal con el Plan General en la mano». Los y las socialistas defienden la materialización del actual ordenamiento urbanístico, que pretende coser los barrios de El Tossalet, Monteblanco y El Castell con el casco urbano con nuevas zonas residenciales y zonas verdes integradas. «Es la mejor solución para vertebrar Onda».

En la circunstancia de que se emprendiera el cambio del actual PGOU, el grupo socialista tiene claro que la Generalitat, la responsable de autorizarlo, «echaría atrás el proyecto al comprobar su inviabilidad por el riesgo grave de colapso de las arcas municipales». «Queremos creer que Carmina Ballester lo hace por desconocimiento del funcionamiento del Ayuntamiento y no porque quiera engañar a la población de Onda, como ya hiciera con el mamógrafo, el referéndum de Reciplasa y las enfermeras escolares, de cara a las elecciones».

EUROPA NO SUBVENCIONA LA COMPRA DE TERRENOS

«Dentro de este cúmulo de despropósitos», desde el PSPV ondense denuncian que Carmina Ballester fía su construcción a Bruselas, «lo que demuestra que no tiene idea de cómo funcionan los fondos europeos». «Europa no financia la compra de terrenos, solo se centra en proyectos de regeneración y promoción de la sostenibilidad». La agrupación local lamenta que «ese desconocimiento se pague con proyecto mal ejecutados como el del avenida País Valenciào el corredor verde del río Sonella, dos oportunidades de oro perdidas para hacer de Onda un municipio más moderno, acogedor y sostenible».

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.