El PSPV exigeix transparència a l’alcaldessa d’Onda que revele quin és el cost de la neteja diària del paviment ceràmic de l’avinguda del País Valencià

La portaveu socialista, Silvia Cerdà, afirma que Ballester no reconeix l’errada en l’elecció del material i que ella mateix “desmunta el seu relat de ciutat sostenible quan es vanaglòria que continuarà arruixant a diari l’avinguda per a eliminar les taques de brutícia”

Onda1111-2022

El PSPV d’Onda serà insistent perquè els onders i onderes coneguen el cost econòmic i la quantitat exacta de litres d’aigua i de productes de neteja que es malbaraten a diari a l’avinguda del País Valencià “després que s’haja demostrat que el taulell escollit per l’alcaldessa Carmina Ballester no era el més idoni per revestir el vial més transitat de la nostra ciutat”. Des del Partit Socialista s’ha compartit amb Ballester el malestar entre la ciutadania “per l’aspecte brut i deixat” que presenta l’avinguda després de l’execució de les obres “del milió d’euros”.

En l’últim ple ordinari, la portaveu del partit del puny i la rosa, Silvia Cerdà, es va trobar amb un mur en preguntar directament a l’alcaldessa del PP pels números que comporta “l’haver d’arruixar cada dia l’avinguda en tota la seua llargària per a mantindre-laneta”. Cerdà explica que Ballester no va ser capaç de donar resposta a les preguntes formulades pels socialistes i que “ràpidament va desviar l’atenció cap altres qüestions que poc tenen a vore amb el fons de la qüestió”. El que sí que va respondre és que “la ceràmica requereix d’una neteja específica” i que “gastarà l’aigua que calga perquè quede impol·luta”.

“No ens convencen els seus arguments”, afirma la portaveu, qui critica que “una vegada més es demostra que l’Ajuntament no és tan transparent com l’equip de govern vol fer-nos creure. Igual d’important és conéixer l’agenda de l’alcaldessa com el que costen els serveis públic als contribuents”. A més a més, “Ballester desmunta el seu relat de ciutat sostenible quan es vanaglòria que continuarà arruixant a diari l’avinguda per a eliminar les taques de brutícia, siga a l’hora que siga”. “L’alcaldessa seguirà venent-nos una Onda sostenible i ecològica que estalvia aigua amb sistemes de rec intel·ligent mentre en malbarata netejant a pressió el paviment de l’avinguda del País Valencià”. Per al PSPV “estem davant una improvisació més del PP com ho va ser en un passat la remodelació del Pla i del Raval de Sant Josep”.

UN RESULTAT EN EL PUNT DE MIRA

“Els i les socialistes hem aplicat la ceràmica en molts llocs de la localitat, com ara els carrers de Moncofa, de Joan Fuster o l’avinguda de la Serra d’Espadà, sense que precisen d’aquest manteniment continu “perquè els materials són els adequats per a exteriors”.

La portaveu socialista assenyala que “el que en realitat hi ha darrere de tot aquest sobrecost és una mala gestió en l’elecció de la ceràmica instal·lada, no sabem amb quin criteri, que d’una banda incompleix els objectius de l’obra i per un altre incrementa els costos de manteniment de l’ajuntament de manera irresponsable”. Cerdà lamenta que “la brutícia de l’avinguda siga la cirereta del pastís d’un projecte desvirtuat de cap a peus pel PP”. “El que anava a ser un bulevard comercial amb voreres àmplies, arbrat i menys carrils de circulació ha acabat sent l’avinguda que coneixíem però amb paviment nou i llums led al terra”. La candidata a l’Alcaldia pel PSPV reitera que “no es compleixen els objectius pels quals Europa ha subvencionat bona part de les obres, com la reducció de les emissions CO2, del soroll i del trànsit rodat, el que podria implicar el retorn a la UE d’una important quantitat de diners i el descrèdit del poble d’Onda davant la Comissió Europea”.

El PSPV exige transparencia a la alcaldesa de Onda y que revele cuál es el coste de la limpieza diaria del pavimento cerámico de la avenida País Valencià

La portavoz socialista, Silvia Cerdà, afirma que Ballester no reconoce el error en la elección del material y que ella mismo “desmonta su relato de ciudad sostenible cuando se vanagloria de que continuará echando agua a diario en la avenida para eliminar las manchas de suciedad”

Onda, 11-11-2022

El PSPV de Onda será insistente para que los y las ondenses conozcan el coste económico y la cantidad exacta de litros de agua y productos de limpieza que se derrochan a diario en la avenida País Valencià“después de que se haya demostrado que el azulejo escogido por la alcaldesa Carmina Ballester no era el más idóneo para revestir el vial más transitado de nuestra ciudad”. Desde el Partido Socialista se ha compartido con Ballester el malestar entre la ciudadanía “por el aspecto sucio y dejado” que presenta la avenida tras la ejecución de las obras “del millón de euros”.

En el último pleno ordinario, la portavoz del partido del puño y la rosa, Silvia Cerdà, se encontró con un muro al preguntar directamente a la alcaldesa del PP por los números que acarrea “el tener que echar aguacada día en la avenida en toda su longitud para mantenerla limpia”. Cerdà explica que Ballester no fue capaz de dar respuesta a las preguntas formuladas por los socialistas y que “rápidamente desvió la atención hacia otras cuestiones que poco tienen que ver con el fondo de la cuestión”. Lo que sí que respondió es que “la cerámica requiere de una limpieza específica” y que “gastará el agua que haga falta para que quedeimpoluta”.

“No nos convencen sus argumentos”, afirma la portavoz, quien critica que “una vez más se demuestra que el Ayuntamiento no es tan transparente como el equipo de gobierno quiere hacernos creer. Igual de importante es conocer la agenda de la alcaldesa como lo que cuestan los servicios públicos a los contribuyentes”. Además, “Ballester desmonta su relato de ciudad sostenible cuando se vanagloria de que continuará echando agua a presión a diario en la avenida para eliminar las manchas de suciedad, sea ala hora que sea”. “La alcaldesa seguirá vendiéndonos una Onda sostenible y ecológica que ahorra agua con sistemas de riego inteligente mientras derrocha limpiando a presión el pavimento de la avenida País Valencià”. Para el PSPV “estamos ante una improvisación más del PP como lo fue en un pasado la remodelación del Pla y del Raval de Sant Josep”.

UN RESULTADO EN EL PUNTO DE MIRA

“Los y las socialistas hemos aplicado la cerámica en muchos lugares de la localidad, como por ejemplo en las calles Moncofa, Joan Fuster o la avenida Serra d’Espadà, sin que precisen de este mantenimiento continuo porque los materiales son los adecuados para exteriores”.

La portavoz socialista señala que “lo que en realidad hay detrás de todo este sobrecoste es una mala gestión en la elección de la cerámica instalada, no sabemos con qué criterio, que por un lado incumple los objetivos de la obra y por otro incrementa los costes de mantenimiento del ayuntamiento de manera irresponsable”. Cerdà lamenta que “la suciedad de la avenida sea la guinda de un proyecto desvirtuado de pies a cabeza por el PP”. “Lo que iba a ser un bulevar comercial con aceras amplias, arbolado y menos carriles de circulación ha acabado siendo la avenida que conocíamos, pero con pavimento nuevo y luces led en el suelo”. La candidata a la Alcaldía por el PSPV reitera que “no se cumplen los objetivos por los queEuropa ha subvencionado buena parte de las obras, como la reducción de las emisiones CO₂, el ruido y el tráfico rodado, lo que podría implicar la devolución a la UE de una importante cantidad de dinero y el descrédito del pueblo de Onda ante la Comisión Europea”.

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.