El PSPV d’Onda denuncia que les famílies beneficiàries de les ajudes per a l’escolarització en infantil de 2021 “encara no han percebut la totalitat del que els pertoca”

El regidor Asensio Blaya exigeix a l’alcaldessa Carmina Ballester que desbloquege la situació i faça efectiva l’ordre de pagament

Onda, 11-10-2022

El PSPV-PSOE d’Onda denuncia que les mares i pares que van sol·licitar el curs passat les ajudes municipals per a l’escolarització en infantil “encara no han percebut la totalitat de la seua assignació per part de l’Ajuntament”. El regidor socialista Asensio Blaya reclama major implicació de l’alcaldessa popular, Carmina Ballester, per a desbloquejar aquesta situació: “és incomprensible que Ballester no faça efectiva l’ordre de pagament quan el consistori té liquiditat i té la capacitat tècnica de fer-ho ràpidament”. Blaya apunta a “la deixadesa” de l’actual equip de govern per a justificar “aquests retards que causen molt de malestar a les famílies onderes”.

Cal apuntar que es tracta d’unes ajudes que cobreixen part dels costos que han d’assumir les famílies per a escolaritzar els fills i les filles en aquesta etapa educativa no obligatòria, “tan important per al seu aprenentatge i desenvolupament futur i, com no, per a la conciliació laboral i familiar”. Asensio Blaya recorda que va ser el Partit Socialista el que va posar en marxa aquest programa de suport a les famílies “i que sempre s’ha pagat en temps i forma”. “Ho vam fer en un moment en que els governs del PP a la Generalitat i al Govern d’Espanya retallaven l’Estat de Benestar per a destinar tots els recursos als bancs”.

Els socialistes “serem insistents fins que totes les famílies cobren i seguirem reivindicant que s’augmenten les ajudes, tal com vam fer ara fa un any, perquè les l’escolarització en infantil no supose cap despesa extra per a les butxaques”.

EDUCACIÓ GRATUÏTA A LA COMUNITAT VALENCIANA

El regidor Blaya destaca que “des del PSPV, allà on governem, treballem per a aconseguir una educació pública, gratuïta i de qualitat”. Ho exemplifica amb la decisió del president Ximo Puig d’estendre la gratuïtat de l’educació infantil no obligatòria de 2 a 3 anys a la Comunitat Valenciana. “Les famílies s’estalvien de mitjana al voltant de 2.000 euros anuals gràcies a les polítiques educatives del PSPV”.

Onda s’ha beneficiat d’aquesta mesura de Puig a través de dos vies, la creació de noves places d’infantil en els centres públics i la convocatòria del xec infantil per a sufragar la matrícula en centre privats. “No tots gestionem igual”, finalitza.

El PSPV de Onda denuncia que las familias beneficiarias de las ayudas para la escolarización en infantil de 2021 “todavía no han percibido la totalidad de lo que les corresponde”

El concejal Asensio Blaya exige a la alcaldesa Carmina Ballester que desbloquee la situación y haga efectiva la orden de pago

Onda, 11-10-2022

El PSPV-PSOE de Onda denuncia que las madres y padres que solicitaron el curso pasado las ayudas municipales para la escolarización en infantil “todavía no han percibido la totalidad de su asignación por parte del Ayuntamiento”. El concejal socialista Asensio Blaya reclama mayor implicación de la alcaldesa popular, Carmina Ballester, para desbloquear esta situación: “es incomprensible que Ballester no haga efectiva la orden de pago cuando el consistorio tiene liquidez y tiene la capacidad técnica de hacerlo rápidamente”. Blaya apunta a “la dejadez” del actual equipo de gobierno para justificar “estos retrasos que causan mucho malestar en las familias ondenses”.

Cabe apuntar que se trata de unas ayudas que cubren parte de los costes que tienen que asumir las familias para escolarizar a sus hijos e hijas en esta etapa educativa no obligatoria, “tan importante para su aprendizaje y desarrollo futuro y, como no, para la conciliación laboral y familiar”. Asensio Blaya recuerda que fue el Partido Socialista el que puso en marcha este programa de apoyo a las familias “y que siempre se ha pagado en tiempo y forma”. “Lo hicimos en un momento en el que los gobiernos del PP en la Generalitat y el Gobierno de España recortaban el Estado de Bienestar para destinar todos los recursos a los bancos”.

Los socialistas “seremos insistentes hasta que todas las familias cobren y seguiremos reivindicando que se aumenten las ayudas, tal como hicimos hace ahora un año, para que la escolarización en infantil no suponga ningún gasto extra para los bolsillos”.

EDUCACIÓN GRATUITA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El concejal Blaya destaca que “desde el PSPV, allá donde gobernamos, trabajamos para conseguir una educación pública, gratuita y de calidad”. Lo ejemplifica con la decisión del ‘president’ Ximo Puig de extender la gratuidad de la educación infantil no obligatoria de 2 a 3 años en la Comunitat Valenciana. “Las familias se ahorran de media alrededor de 2.000 euros anuales gracias a las políticas educativas del PSPV”.

Onda se ha beneficiado de esta medida de Puig a través de dos vías, la creación de nuevas plazas de infantil en los centros públicos y la convocatoria del cheque infantil para sufragar la matrícula en centro privados. “No todos gestionamos igual”, finaliza.

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.