Cerdà (PSPV) planteja un pla d’accessibilitat per a Onda per a acabar amb les barreres que frenen la inclusió de les persones amb mobilitat reduïda

La portaveu socialista proposa un pla de treball plurianual que pose el focus en la via pública i en els edificis municipals.

Onda, 07-05-2022

La portaveu socialista a l’Ajuntament d’Onda, Silvia Cerdà, proposa a l’equip de govern del PP que cree un pla d’accessibilitat que elimine les barreres arquitectòniques i urbanístiques existents en la via pública i edificis municipals. Cerdà defensa que “Onda ha d’avançar cap a un model de ciutat més inclusiu, participatiu i sense obstacles” i que s’ha de plasmar en un full de ruta plurianual dotat amb els recursos suficients orientat a acabar amb les limitacions de mobilitat a tot arreu. “Volem que l’accessibilitat siga un eix central de l’Onda de 2030”.

El plantejament de la regidora socialista inclou l’execució de rehabilitacions i reformes d’espais i edificis públics no adaptats, així com altres mesures que garantisquen l’accés, en entorns com el cibernètic, a persones amb qualsevol discapacitat. “Cal que anem adaptant el nostre món a les necessitats de totes les persones, creant espais que sensibilitzen i promoguen la igualtat i una vida més participativa”.

Des del PSPV s’insisteix que cal anar adequant progressivament les voreres a la normativa vigent i substituir aquelles que estan en males condicions. “S’ha de fer una radiografia exhaustiva de cada carrer i plaça per a detectar aquells obstacles que impedisquen el pas de persones amb mobilitat reduïda”. Cerdà reclama solucions a voreres ocupades per elements urbanístics com fanals, semàfors o papereres per a reubicar-les i guanyar espai. “Totes les persones tenen el dret de transitar pel nostre poble i fer ús de les instal·lacions municipals de forma independent i en condicions de confort i seguretat”. Silvia Cerdà també demanda actuar en rampes perquè s’acomoden a l’establert en la legislació i a que disposen de passamans homologats.

Silvia Cerdà suggereix traslladar aquesta sensibilitat al sector privat “perquè complete l’aposta dels poders públics per desenvolupar entorns inclusius en què tothom compta”.

Cerdà (PSPV) plantea un plan de accesibilidad para Onda para acabar con las barreras que frenan la inclusión de las personas con movilidad reducida

La portavoz socialista propone un plan de trabajo plurianual que ponga el foco en la vía pública y los edificios municipales

Onda, 07-05-2022

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Onda, Silvia Cerdà, propone al equipo de gobierno del PP que cree un plan de accesibilidad que elimine las barreras arquitectónicas y urbanísticas existentes en la vía pública y edificios municipales. Cerdà defiende que “Onda tiene que avanzar hacia un modelo de ciudad más inclusivo, participativo y sin obstáculos” y que se tiene que plasmar en una hoja de ruta plurianual dotada con los recursos suficientes orientada a acabar con las limitaciones de movilidad. “Queremos que la accesibilidad sea un eje central de la Onda de 2030”.

El planteamiento de la concejala socialista incluye la ejecución de rehabilitaciones y reformas de espacios y edificios públicos no adaptados, así como otras medidas que garanticen el acceso, en entornos como el cibernético, a personas con cualquier discapacidad. “Hace falta que vayamos adaptando nuestro mundo a las necesidades de todas las personas, creando espacios que sensibilicen y promuevan la igualdad y una vida más participativa”.

Desde el PSPV se insiste que hay que ir adecuando progresivamente las aceras a la normativa vigente y sustituir aquellas que están en malas condiciones. “Se debe de hacer una radiografía exhaustiva de cada calle y plaza para detectar aquellos obstáculos que impidan el paso de personas con movilidad reducida”. Cerdà reclama soluciones a aceras ocupadas por elementos urbanísticos como farolas, semáforos o papeleras para reubicarlas y ganar espacio. “Todas las personas tienen el derecho de transitar por nuestro pueblo y hacer uso de las instalaciones municipales de forma independiente y en condiciones de confort y seguridad”. Silvia Cerdà también demanda actuar en rampas para que se acomoden a lo establecido en la legislación en materia de accesibilidad y que dispongan de pasamanos homologados.

Silvia Cerdà sugiere trasladar esta sensibilidad al sector privado “para que complete la apuesta de los poderes públicos por desarrollar entornos inclusivos en los que todo el mundo cuenta”.

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.