El PSPV-PSOE lamenta que Onda mantinga les oficines de turisme tancades per la mala gestió del Partit Popular

El grup socialista va advertir sobre la incoherència del plec que ha acabat sense cap empresa que vulga la gestió i l’explotació del Castell i les oficines de turisme

Onda, 31-01-2022

El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament lamenta que Onda mantinga les oficines de turisme tancades per la mala gestió del Partit Popular. Els socialistes van advertir de la incoherència del plec presentat pel consistori que ha quedat desert “perquè les coses que es fan malament des del principi, no poden acabar bé. L’única empresa que es va presentar s’ha retirat perquè encara que anava a cobrar entrada i rebria 40.000 euros anuals de l’Ajuntament, acabaria tenint pèrdues”, destaquen els socialistes.

L’alcaldessa d’Onda, Carmina Ballester, no ha renovat tampoc el contracte als anteriors informadors turístics. “Ballester venia esta adjudicació com un estalvi, però el que ha aconseguit és que l’oficina de turisme siga tancada de dissabte a dimarts. A més d’enviar a cinc persones d’Onda a l’atur al no renovar el contracte dels anteriors informadors turístics”, informa el PSPV-PSOE.

Els socialistes critiquen que “si volem atraure a més visitants, s’ha d’invertir en mitjos. De res val anar a FITUR a vendre el poble si després no tens el personal necessari per a seguir promocionant-lo. Actualment, Onda té dos persones en l’oficina. Des del GMS ens preguntem si tenen la formació en turisme tal com exigeix el codi ètic de turisme al qual està adherit l’Ajuntament d’Onda. Demanem al PP es prenga seriosament el tema i promocione tot el valor patrimonial, cultural i natural del nostre poble”.

El PSPV-PSOE lamenta que Onda mantenga las oficinas de turismo cerradas por la mala gestión del Partido Popular

El grupo socialista advirtió sobre la incoherencia del pliego que ha acabado sin ninguna empresa que quiera la gestión y la explotación del Castell y las oficinas de turismo

Onda, 31-01-2022

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento lamenta que Onda mantenga las oficinas de turismo cerradas por la mala gestión del Partido Popular. Los socialistas advirtieron de la incoherencia del pliego presentado por el consistorio que ha quedado desierto “porque las cosas que se hacen mal desde el principio, no pueden acabar bien. La única empresa que se presentó se ha retirado porque aunque iba a cobrar entrada y recibiría 40.000 euros anuales del Ayuntamiento, acabaría teniendo pérdidas”, destacan los socialistas.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, no ha renovado tampoco el contrato a los anteriores informadores turísticos. “Ballester vendía esta adjudicación como un ahorro, pero el que ha conseguido es que la oficina de turismo siga cerrada de sábado a martes. Además de enviar a cinco personas de Onda al paro al no renovar el contrato de los anteriores informadores turísticos”, informa el PSPV-PSOE.

Los socialistas critican que “si queremos atraer a más visitantes, se tiene que invertir en medios. De nada vale ir a FITUR a vender el pueblo si después no tienes el personal necesario para seguir promocionándolo. Actualmente, Onda tiene dos personas en la oficina. Desde el GMS nos preguntamos si tienen la formación en turismo tal como exige el código ético de turismo al cual está adherido el Ayuntamiento de Onda. Pedimos al PP se tome seriamente el tema y promocione todo el valor patrimonial, cultural y natural de nuestro pueblo”.

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.