Huguet (PSPV-PSOE) denuncia la “incapacitat” de l’alcaldessa del PP d’Onda per a ini-ciar la reforma del retaule del Salvador un any després d’anunciar la seua restauració

El portaveu socialista explica que el Partit Popular podria haver empleat per a les obres part dels 600.000 euros que ha rebut de la diputació, i que encara no ha invertit

Onda, 22-07-21

El PSPV–PSOE d’Onda denuncia la incapacitat de l’alcaldessa del PP, Carmina Ballester, per a iniciar la reforma del retaule del Salvador un any després d’anunciar la seua restauració. El portaveu municipal socialista, Ximo Huguet, explica que el Partit Popular podria haver empleat part dels 600.000 euros que ha rebut de la Diputació de Castelló a través del Fons de Cooperació i del Pla 135, i que encara no ha invertit, per a estes obres i despeses derivades de l’actuació sobre el retaule.

Huguet recorda que, l’any passat, l’alcaldessa va denunciar que la Diputació de Castelló no volia cofinançar les obres i va afirmar que les assumiria l’ajuntament”. No obstant això, lamenta el portaveu socialista, “tot i haver rebut una subvenció de prop de 600.000 euros incondicionants encara no s’han iniciat les feines de restauració del retaule”. Des del Grup Municipal Socialista asseguren que es tracta d’una prova més de la mala gestió del PP, que està més centrat en enfrontaments amb altres institucions que en solucionar els problemes de la ciutat.

Cal destacar, afirma Ximo Huguet, que “en la legislatura passada, quan governàvem els socialistes, es van invertir més de 100.000 euros en la millora i manteniment de l’Ermita del Salvador amb actuacions en la reforma de l’aljub, la restauració de la campana, la impermeabilització de la coberta, el reforç i rehabilitació de les clivelles de l’ermita i la creació d’un canaló perimetral al costat del mur interior de l’ermita per a afavorir l’evaporació de la humitat”.

Huguet (PSPV-PSOE) denuncia la “incapacidad” de la alcaldesa del PP de Onda para iniciar la reforma del retablo del Salvador un año después de anunciar su restauración

El portavoz socialista explica que el Partido Popular podría haber empleado para las obras parte de los 600.000 euros que ha recibido de la diputación, y que todavía no ha invertido

Onda, 22-07-21

El PSPV–PSOE de Onda denuncia la incapacidad de la alcaldesa del PP, Carmina Ballester, para iniciar la reforma del retablo de Salvador un año después de anunciar su restauración. El portavoz municipal socialista, Ximo Huguet, explica que el Partido Popular podría haber empleado parte de los 600.000 euros que ha recibido de la Diputación de Castelló a través del Fondo de Cooperación y del Pla 135, y que todavía no ha invertido, para estas obras y gastos derivados de la actuación sobre el retablo.

Huguet recuerda que, el año pasado, la alcaldesa denunció que la Diputación de Castelló no quería cofinanciar las obras y afirmó que las asumiría el ayuntamiento”. Sin embargo, lamenta el portavoz socialista, “a pesar de haber recibido una subvención de cerca de 600.000 euros incondicionados todavía no se han iniciado los trabajos de restauración del retablo”. Desde el Grupo Municipal Socialista aseguran que se trata de una prueba más de la mala gestión del PP, que está más centrado en enfrentamientos con otras instituciones que en solucionar los problemas de la ciudad.

Hay que destacar, afirma Ximo Huguet, que “en la legislatura pasada, cuando gobernábamos los socialistas, se invirtieron más de 100.000 euros en la mejora y mantenimiento de la Ermita de Salvador con actuaciones en la reforma del aljibe, la restauración de la campana, la impermeabilización de la cubierta, el refuerzo y rehabilitación de las grietas de la ermita y la creación de una canaleta perimetral junto al muro interior de la ermita para favorecer la evaporación de la humedad”.

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.