El PSPV-PSOE d’Onda demana a l’equip de govern del PP la devolució de part de la taxa de recollida del fem als comerços tancats per la pandèmia

La regidora socialista Silvia Cerdá insta a l’alcaldessa del Partit Popular a reduir a 1
euro l’abonament d!esta taxa al segon semestre

Onda, 08-03-2021
El PSPV-PSOE d’Onda demana a l!equip de govern del Partit Popular que pose en
marxa més ajudes fiscals com, per exemple, reduir al màxim la taxa de recollida,
tractament i eliminació de residus sòlids urbans, per a aquells comerços que més
s’han vist afectats amb el tancament dels seus negocis en este inici de 2021, a conseqüència de l’alta incidència del virus en la nostra Comunitat.

En concret, la regidora socialista Silvia Cerdá insta a l’alcaldessa del PP Carmina
Ballester a la devolució de part de la quota del primer semestre a aquells establiments
que han hagut de tancar la porta a l’inici de 2021, i també reduir a 1 euro la
taxa del segon semestre, com una ajuda més per als sectors més castigats per esta
pandèmia.

Cerdá recorda que la taxa de recollida del fem és una taxa d!obligat compliment
per part dels ajuntaments, però la llei no estableix una quantitat mínima. A Onda,
esta taxa es paga en dues voltes i, en el cas dels comerços, cada rebut va de 58,12
euros a 74,06 euros. “En l!inici de l!any molts locals han estat tancats i, per tant, no
han fet ús d!este servei, o han vist reduïda molt la seua activitat i, per tant, la utilització
del servei, i no per voluntat pròpia, sinó per obligació”, apunta la regidora
socialista.

És per això que Cerdá demana a l’alcaldessa del PP Carmina Ballester “que es
preocupe pel comerç d’Onda i faça una política útil que atenga d’una manera real
les necessitats i problemes dels nostres veïns i veïnes perquè el que no serveix de
res és el populisme que empra en tot moment”.

 

El PSPV-PSOE de Onda pide al equipo de gobierno del PP la devolución de
parte de la tasa de recogida de la basura a los comercios cerrados por la pandemia

La concejala socialista Silvia Cerdá insta a la alcaldesa del Partido Popular a reducir
a 1 euro el pago de esta tasa en el segundo semestre

Onda, 08-03-2021
El PSPV-PSOE de Onda pide al equipo de gobierno del Partido Popular que ponga
en marcha más ayudas fiscales como, por ejemplo, reducir al máximo la tasa de
recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, para aquellos
comercios que más se han visto afectados con el cierre de sus negocios en este
inicio de 2021, a consecuencia del alta incidencia del virus en nuestra comunidad.

En concreto, la concejala socialista Silvia Cerdá insta a la alcaldesa del PP Carmina
Ballester a la devolución de parte de la cuota del primer semestre a aquellos establecimientos que han tenido que cerrar la puerta al inicio de 2021, y también reducir
a 1 euro la tasa del segundo semestre, como una ayuda más para los sectores
más castigados por esta pandemia.

Cerdá recuerda que la tasa de recogida de la basura es una tasa de obligado cumplimiento
por parte de los ayuntamientos, pero la ley no establece una cantidad
mínima. En Onda, esta tasa se paga en dos veces i, en el caso de los comercios,
cada recibo va de 58,12 euros a 74,06 euros. “Con el inicio de año muchos locales
han sido cerrados y, por lo tanto, no han hecho uso de este servicio, o han visto
reducida mucho su actividad y, por lo tanto, la utilización del servicio, y no por voluntad
propia, sino por obligación”, apunta la regidora socialista.

Es por eso que Cerdá pide a la alcaldesa del PP Carmina Ballester “que se preocupe
por el comercio de Onda y haga una política útil que atienda de una manera
real las necesidades y problemas de nuestros vecinos y vecinas porque lo que no
sirve de nada es el populismo que emplea en todo momento”.

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.