El PSPV-PSOE d’Onda presenta la campanya ‘Jo participe’ para que la ciudatadania puga opinar sobre el pressupost municipal

Ximo Huguet, portaveu socialista a la localitat, explica que “volem que les nostres veïnes i veïns puguen aportar suggeriments als comptes locals i per això hem obert la nostra pàgina web, ja que el consistori no ho ha fet”

Onda. 8/10/2020.- El PSPV-PSOE d’Onda ha iniciat una campanya que s’anomena ‘Jo participe’ per tal de conèixer les idees i suggeriments de la ciutadania per als pressupostos municipals del 2021. El portaveu del Grup Municipal Socialista, Ximo Huguet, ha explicat que “anem a obrir un enllaç a la nostra web per tal de que la gent d’Onda puga tindre veu en els comptes locals. A més, ens comprometem a traslladar les propostes a l’equip de govern municipal, ja que han decidit finalitzar amb la campanya de pressupostos participatius que vam engegar els socialistes la passada legislatura”. L’enllaç ja accessible és https://www.socialistesonda.org/joparticipe2021

“La ciutadania ha de formar part activa de la política municipal i de les decisions que se prenen a l’Ajuntament, ja que es tracta de l’administració més propera. El PSPV-PSOE és part activa de la societat i vol comptar amb l’opinió dels onders per tal de traslladar-la a la presa de decisions. Anem a facilitar que la qualitat de vida a la nostra ciutat millore i per a això la gent sap quines són les necessitats que té”, explica Huguet qui afegix que “ja ho vam fer mentre governàvem i anem a seguir fent-ho”.

D’aquesta manera, el també secretari general del PSPV-PSOE en Onda argumenta que “ja s’han mantés contactes amb amb col·lectius i associacions per tal que ens puguen fer arribar les seues propostes i fer-les arribar també a l’equip de govern amb l’objectiu que es vegen reflectides en els comptes municipals”.

El PSPV-PSOE de Onda presenta la campaña ‘Jo participe’ para que la ciudadanía pueda opinar sobre los presupuestos municipales

Ximo Huguet, portavoz socialista en la localidad, explica que “queremos que nuestras vecinas y vecinos puedan aportar sugerencias a las cuentas locales y por eso hemos abierto nuestra página web, puesto que el consistorio no lo ha hecho”

Onda. 8/10/2020.- El PSPV-PSOE de Onda ha iniciado una campaña que se denomina ‘Yo participo’ para conocer las ideas y sugerencias de la ciudadanía para los presupuestos municipales del 2021. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ximo Huguet, ha explicado que “vamos a abrir un enlace a nuestra web para que la gente de Onda pueda tener voz en las cuentas locales.

Además, nos comprometemos a trasladar las propuestas al equipo de gobierno municipal, puesto que han decidido finalizar con la campaña de presupuestos participativos que pusimos en marcha los socialistas la pasada legislatura”. El enlace ya accesible es https://www.socialistesonda.org/joparticipe2021

“La ciudadanía tiene que formar parte activa de la política municipal y de las decisiones que se toman en el Ayuntamiento, puesto que se trata de la administración más próxima. El PSPV-PSOE es parte activa de la sociedad y quiere contar con la opinión de los *onders para trasladarla a la toma de decisiones. Vamos a facilitar que la calidad de vida en nuestra ciudad mejoro y para lo cual la gente sabe cuáles son las necesidades que tiene”, explica Huguet quién añade que “ya lo hicimos mientras gobernábamos y vamos a seguir haciéndolo”.

De este modo, el también secretario general del PSPV-PSOE en Onda argumenta que “ya se han *mantés contactos con con colectivos y asociaciones para que nos puedan hacer llegar sus propuestas y hacerlas llegar también al equipo de gobierno con el objetivo que se vean reflejadas en las cuentas municipales”.

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Completa esta operación. Esto nos ayuda a eliminar spam. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.