Huguet (PSPV-PSOE) insta l’alcaldessa del PP Carmina Ballester a consensuar accions per a ajudar al sector cultural

El portaveu del Grup Municipal Socialista demana recuperar la línia creada en l’anterior legislatura dotada amb 15.000 euros per a finançar projectes locals

Onda. 2/7/2020.- El PSPV-PSOE d’Onda ha presentat una moció per a ser debatuda en el pròxim ple sol·licitant a l’alcaldessa del PP Carmina Ballester convocar el Cosell Local de Cultura “amb caràcter d’urgència” per a consensuar les accions a prendre per part de l’ajuntament en matèria cultural. Així mateix, s’insta la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Onda que, de manera estable, compte en la programació amb artistes locals i recuperar la línia creada en l’anterior legislatura d’ajudes destinades a finançar projectes culturals locals amb una dotació pressupostària de 15.000 euros.

Tal com explica el portaveu del Grup Municipal Socialista (GMS), Ximo Huguet, la situació d’emergència social que ha provocat la pandèmia de la COVID-19 “està tenint i tindrà dramàtiques conseqüències en l’àmbit de la cultura i la vida cultural dels nostres pobles i ciutats, per això és tan important que, des de l’ajuntament, es promoguen mesures i iniciatives que ajuden a la reconstrucció també d’este sector”.

Huguet apunta que, en el cas d’Onda, “hem vist com s’han tancat biblioteques, monuments, centres cívics, museus i tots els espais culturals, s’han cancel·lat actuacions, festivals, desfilades i esdeveniments i, els treballadors dels sectors culturals, que sovint es troben en una situació ja precària, poden quedar durant mesos sense cap mena d’ingressos”.

Davant esta situació, Huguet considera que és “fonamental i necessari” articular mesures de caràcter excepcional “perquè, sobretot a escala municipal, puga pal·liar-se estes circumstàncies que travessa el sector a fi d’assegurar la seua supervivència, i la capacitat de reacció de l’ajuntament per a reprendre la programació cultural amb totes les mesures de seguretat”.


Huguet (PSPV-PSOE) insta a la alcaldesa del PP Carmina Ballester a consensuar acciones para ayudar al sector cultural

El portavoz del Grupo Municipal Socialista pide recuperar la línea creada en la anterior legislatura dotada con 15.000 euros para financiar proyectos locales

Onda. 2/7/2020.- El PSPV-PSOE de Onda ha presentado una moción para ser debatida en el próximo pleno solicitando a la alcaldesa del PP Carmina Ballester convocar el Cosell Local de Cultura “con carácter de urgencia” para consensuar las acciones a tomar por parte del ayuntamiento en materia cultural. Asimismo, se insta a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Onda que, de forma estable, cuente en la programación con artístas locales y recuperar la línea creada en la anterior legislatura de ayudas destinadas a financiar proyectos culturales locales con una dotación presupuestaria de 15.000 euros.

Tal como explica el portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS), Ximo Huguet, la situación de emergencia social que ha provocado la pandemia de la COVID-19 “está teniendo y tendrá dramáticas consecuencias en el ámbito de la cultura y la vida cultural de nuestros pueblos y ciudades, por eso es tan importante que, desde el ayuntamiento, se promuevan medidas e iniciativas que ayuden a la reconstrucción también de este sector”.

Huguet apunta que, en el caso de Onda, “hemos visto cómo se han cerrado bibliotecas, monumentos, centros cívicos, museos y todos los espacios culturales, se han cancelado actuaciones, festivales, desfiles y eventos y, los trabajadores de los sectores culturales, que a menudo se encuentran en una situación ya precaria, pueden quedar durante meses sin ningún tipo de ingresos”.

Ante esta situación, Huguet considera que es “fundamental y necesario” articular medidas de carácter excepcional “para que desde lo público, sobre todo a escala municipal, pueda paliarse estas circunstancias que atraviesa el sector con objeto de asegurar su supervivencia y la capacidad de reacción del ayuntamiento para renudar las programación cultural con todas las medidas de seguridad”.

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Completa esta operación. Esto nos ayuda a eliminar spam. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.