Huguet (PSPV-PSOE) insta a d’Onda a convocar el Consell Agrari per a tractar la plaga del ‘cotonet de les valls’

El portaveu del Grup Municipal Socialista assenyala la necessitat d’ajudar als llauradors per a evitar la pèrdua de la collita

Onda. 25/6/2020.- El portaveu del PSPV-PSOE d’Onda, Ximo Huguet, insta a l’alcaldessa del Partit Popular, Carmina Ballester, a què convoque al més aviat possible el Consell Agrari, ja que, en estos moments, els llauradors d’Onda, com també els de la resta de la Plana, estan patint una de les pitjors plagues als seus tarongers”. “Es tracta del “cotonet de les valls’’ (delottococcus aberiae), una cotxinilla que pot fer perdre tota o quasi tota la collita dels nostres llauradors en la propera campanya”, explica Huguet.

És per això que, des del Grup Municipal Socialista (GMS), “demanem que es duga a terme esta convocatòria per estar al costat dels nostres llauradors, abordant el problema i recolzar-los des de l’ajuntament en allò que es puga, i a demanar a les administracions competents les ajudes necessàries per a pal·liar, en la mesura del possible, esta catàstrofe”.

Huguet assenyala que el Consell Municipal Agrari “encara no s’ha convocat des de principi de legislatura, i pensem que ja és hora que l’equip de govern del Partit Popular el convoque, més quan estem davant d’este problema per als nostres tarongers”. “Des del Grup Municipal Socialista creem que està molt bé dedicar murals als nostres llauradors, però considerem que és més important saber quins són els seus problemes i ajudar-los a fer-los front, i per això considerem que és urgent convocar el Consell, ja”, conclou Huguet.

Huguet (PSPV-PSOE) insta a la alcaldesa de Onda a convocar el Consell Agrari para tratar la plaga del ‘cotonet de les valls’

El portavoz del Grupo Municipal Socialista señala la necesidad de ayudar a los agricultores para evitar la pérdida de la cosecha

Onda. 25/6/2020.- El portavoz del PSPV-PSOE de Onda, Ximo Huguet, insta a la alcaldesa del Partido Popular, Carmina Ballester, a que convoque lo antes posible el Consell Agrari, ya que, en estos momentos, los agricultores de Onda, como también los del resto de la Plana, están sufriendo una de las peores plagas en sus naranjos”. “Se trata del “cotonet de les valls’’ (delottococcus aberiae), una cochinilla que puede hacer perder toda o casi toda la cosecha de nuestros agricultores en la próxima campaña”, explica Huguet.

Es por eso que, desde el Grupo Municipal Socialista (GMS), “pedimos que se lleve a cabo esta convocatoria para estar al lado de nuestros agricultores, abordando el problema y apoyarlos desde el ayuntamiento en aquello que se pueda, y en pedir a las administraciones competentes las ayudas necesarias para paliar, en lo posible, esta catástrofe”.

Huguet señala que el Consell Municipal Agrari “todavía no se ha convocado en lo que llevamos de legislatura, y pensamos que ya es hora de que el equipo de gobierno del Partido Popular lo convoque, más aún cuando estamos ante este problema para nuestros naranjos”. “Desde el Grupo Municipal Socialista creemos que está muy bien dedicar murales a nuestros agricultores, pero consideramos que es más importante saber cuáles son sus problemas y ayudarlos a hacerlos frente, y por eso valoramos que es urgente convocar el Consell, ya”, concluye Huguet.

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.