Huguet insta a Ballester a adaptar el pressupost de 2020 “a la nova realitat econòmica i social” derivada de la Covid-19

El portaveu municipal socialista d’Onda ofereix diàleg per a impulsar mesures per a superar la crisi però s’oposaran a la pujada d’impostos com la de l’ICIO

Onda. 22/4/2020.- El portaveu municipal socialista d’Onda, Ximo Huguet, insta a l’alcaldessa del Partit Popular, Carmina Ballester, al fet que adapte els pressupostos de 2020 “a la nova realitat econòmica i social” derivada per la declaració de l’Estat d’Alarma per l’emergència sanitària de la Covid-19.

“Cal començar a treballar des de ja a modificar partides que no s’executaran, eliminar despeses supèrflues i revisar contractes per a avançar-se al dia de demà. I els socialistes treballarem des de la lleialtat i la unitat amb l’actual equip de govern en totes aquelles mesures per a superar la crisi, però ens oposarem frontalment a la pujada d’impostos com la de l’impost de construcció (ICIO) que van aprovar en el ple passat”, afirma el portaveu municipal socialista d’Onda.

Huguet ha manifestat la disposició del partit socialista a revisar els pressupostos municipals del present exercici i elaborar, “urgentment”, un pla per a afrontar la crisi socioeconòmica per la pandèmia. “L’actual situació derivada de l’estat d’alarma i les greus conseqüències que la paralització de l’activitat tindrà en el teixit econòmic i social requereixen un nou projecte de pressupostos que done resposta a les noves necessitats”, explica.

En este sentit, Huguet apunta que els socialistes “han oferit diàleg a l’actual equip de govern popular per a fer front a este objectiu amb el compromís que Onda siga un dels motors de la recuperació econòmica”.

Huguet insta a Ballester a adaptar el presupuesto de 2020 “a la nueva realidad económica y social” derivada del Covid-19

El portavoz municipal socialista de Onda tiende la mano para impulsar medidas para superar la crisis pero se opondrán a la subida de impuestos como la del ICIO

Onda. 22/4/2020.- El portavoz municipal socialista de Onda, Ximo Huguet, insta a la alcaldesa del Partido Popular, Carmina Ballester, a que adapte los presupuestos de 2020 “a la nueva realidad económica y social” derivada por la declaración del Estado de Alarma por la emergencia sanitaria del Covid-19.

“Hay que empezar a trabajar desde ya en modificar partidas que no se van a ejecutar, eliminar gastos superfluos y revisar contratos para adelantarse al día de mañana. Y los socialistas vamos a trabajar desde la lealtad y la unidad con el actual equipo de gobierno en todas aquella medidas para superar la crisis, pero nos vamos a oponer frontalmente a la subida de impuestos como la del impuesto de construcción ICIO que aprobaron en el pleno pasado”, afirma el portavoz municipal socialista de Onda.

Huguet ha manifestado la disposición del partido socialista a revisar los presupuestos municipales del presente ejercicio y elaborar, “urgentemente”, un plan para afrontar la crisis socioeconómica por la pandemia. “La actual situación derivada del estado de alarma y las graves consecuencias que la paralización de la actividad tendrá en el tejido económico y social requieren de un nuevo proyecto de presupuestos que dé respuesta a las nuevas necesidades”, explica.

En este sentido, Huguet apunta que los socialistas “han tendido la mano al actual equipo de gobierno popular para hacer frente a este objetivo con el compromiso de que Onda sea uno de los motores de la recuperación económica”.

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Completa esta operación. Esto nos ayuda a eliminar spam. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.