El PSPV-PSOE d’Onda denuncia que l’equip de govern del PP “incompleix” la Llei d’Estabilitat Pressupostària

La regidora del grup municipal socialista, Silvia Cerdà, alerta que l’ajuntament s’ha gastat quasi tres milions d’euros més del permitit

Onda. 10/3/2020.- El PSPV-PSOE d’Onda denuncia que l’equip de govern del Partit Popular ha tancat l’exercici 2019 “incomplint” la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i que l’ajuntament s’ha gastat quasi tres milions d’euros més del permitit, a més de l’advertència realitzada per el departament d’intervenció de l’ajuntament.

La regidora socialista Silvia Cerdà explica que quan el PSPV-PSOE va arribar al govern de l’Ajuntament d’Onda en juny de 2015, “vam trobar un ajuntament que estava en dèficit, que no complia amb la ‘regla de gasto’ de la llei 2/2012, que tenia un deute de més de 5 milions d’euros i un disponible en bancs de poc més d’1 milió d’euros”.

“Amb eixe panorama, fent ús de la responsabilitat que sempre tenim els socialistes, vam prendre les mesures necessàries per a intentar revertir eixa situació. Mesures com la contenció de les despeses innecessàries i aturar inversions que no estaven licitades, entre altres”, argumenta la regidora qui destaca que, d’esta manera, “al tancament de 2015, vam reduïr la despesa de dos milions a 700.000 euros”.

Per a Cerdà, “la situació d’ara és ben diferent”. “L’actual govern del PP de Carmina Ballester, en lloc d’intentar tancar l’any 2019 complint amb els objectius de la llei, ha augmentat les despeses, de manera que, no sols tanquen l’any 2019 aumentant el incompliment de ‘la regla del gasto’, és dir gastar més del que et deixa la llei, sinó que la quantia d’eixe incompliment és superior a la que hi havia en juny de 2019. Així, tanquen 2019 amb una despesa de quasi 3 milions d’euros”, explica la regidora del grup municipal socialista d’Onda.

Per últim, Cerdà alerta del “problema” que supose iniciar l’any 2020 “amb l’advertència de la intervenció de l’ajuntament de què també incomplirem la regla”. “Però clar, de responsabilitat en la gestió dels nostres diners, este equip de govern, poca”, conclou.

El PSPV-PSOE de Onda denuncia que el equipo de gobierno del PP “incumple” la Ley de Estabilidad Presupuestaria

La concejala del grupo municipal socialista, Silvia Cerdà, alerta de que el ayuntamiento se ha gastado casi tres millones de euros de más de lo permitido

Onda. 10/3/2020.- El PSPV-PSOE de Onda denuncia que el equipo de gobierno del Partido Popular ha cerrado el ejercicio 2019 “incumpliendo” la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que el ayuntamiento se ha gastado casi tres millones de euros de más de lo permitido, además de la advertencia que se ha hecho desde el departamento de intervención del consistorio.

La concejala socialista Silvia Cerdà explica que cuando el PSPV-PSOE llegó al gobierno del Ayuntamiento de Onda en junio de 2015, “encontramos un ayuntamiento que estaba en déficit, que no cumplía con la ‘regla de gasto’ de la ley 2/2012, que tenía una deuda de más de 5 millones de euros y un disponible en bancos de poco más de 1 millón de euros”.

“Con ese panorama, haciendo uso de la responsabilidad que siempre tenemos los socialistas, tomamos las medidas necesarias para intentar revertir cuanto antes mejor esa situación. Medidas como la contención de los gastos innecesarios y parar inversiones que no estaban licitadas, entre otras”, argumenta la edila quien destaca que, de esta manera, “al cierre de 2015, reducimos el gasto de dos millones de euros a 700.000 euros”.

Para Cerdà, “la situación de ahora es muy diferente”. “El actual gobierno del PP de Carmina Ballester, en lugar de intentar cerrar 2019 cumpliendo con los objetivos de la ley, ha aumentado los gastos, de forma que, no solo cierran en 2019 disminuyendo el cumplimiento de ‘la regla del gasto’, es decir gastar más del que te deja la ley, sino que la cuantía de ese incumplimiento es superior a la que había en junio de 2019. Así, cierran 2019 con un gasto de casi 3 millones de euros”, explica la concejala del grupo municipal socialista de Onda.

Por último, Cerdà alerta del “problema” que supone iniciar 2020 “con la advertencia de la intervención del ayuntamiento de que también incumpliremos la regla”. “Pero claro, de responsabilidad en la gestión de nuestro dinero, este equipo de gobierno, poca”, concluye.

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.