El PSOE d’Onda proposa una bateria de mesures econòmiques i social per a ver front a la crisis sanitària

El portaveu municipal socialista, Ximo Huguet, considera que les mesures anunciades per Ballester són “totalment insuficients”

Onda. 19/3/2020.- El portaveu municipal del PSPV-PSOE a Onda, Ximo Huguet, considera que les mesures anunciades per l’alcaldessa del Partit Popular, Carmina Ballester, davant l’emergència sanitària del Covid-19 són “totalment insuficients” i insta a l’equip de govern a tindre en compte al col·lectiu més vulnerable “al qual sembla haver oblidat”.

Davant esta situació, Huguet proposa ampliar el servei de Menjar a Casa per a les persones majors d’Onda; reforçar els programes de menjador social per a les famílies amb xiquets i xiquetes en risc d’exclusió; incrementar la teleassistència; i ampliar el Servei d’Assistència Domiciliària (SAD) a les persones majors o dependents.

Així mateix, el Grup Municipal Socialista considera “imprescindible” que, des de l’àrea de Serveis Socials de l’ajuntament, “es reforce l’atenció a persones sense sostre, així com duplicar les partides econòmiques, utilitzant el superàvit com a complement, dirigides a emergència social, especialment les que fan referència a ajudes a famílies i d’emergència”.

Una altra mesura que proposa el PSPV-PSOE d’Onda és ampliar les subvencions a les associacions que fan tasques socials com Càritas, Quisqueya o Creu Roja.

Ajudes per a les despeses fixes

El Grup Municipal Socialista d’Onda també insta a incentivar ajudes per al pagament del lloguer, hipoteques i altres despeses fixes a autònoms i treballadors que acrediten que els seus ingressos han sigut reduïts en un 75% de la nòmina a causa de l’Estat d’Alarma, o bé en una facturació es va reduir en un 75% de mitjana en els últims sis mesos.

Huguet considera que davant esta situació també cal promocionar el comerç local, “com una part vital de la ciutat”, amb campanyes institucionals, “recolzades en recursos econòmics i tècnics per l’ajuntament”.

Finalment, altres mesures “oblidades per Ballester i que també cal aplicar” són: ampliar les partides econòmiques relacionades amb la promoció econòmica per a crear un pla de xoc contra l’atur i convocar les beques de postgraduats “paralizadas per l’alcaldessa” per a oferir un primer treball als joves d’Onda que han acabat la carrera.

El PSOE de Onda propone una batería de medidas económicas y sociales para hacer frente a la crisis sanitaria

El portavoz municipal socialista, Ximo Huguet, considera que las medidas anunciadas por Ballester son “totalmente insuficientes”

Onda. 19/3/2020.- El portavoz municipal del PSPV-PSOE en Onda, Ximo Huguet, considera que las medidas anunciadas por la alcaldesa del Partido Popular, Carmina Ballester, ante la emergencia sanitaria del Covid-19 son “totalmente insuficientes” e insta al equipo de gobierno a tener en cuenta al colectivo más vulnerable “al que parece haber olvidado”.

Ante esta situación, Huguet propone ampliar el servicio de Menjar a Casa para las personas mayores de Onda; reforzar los programas de comedor social para aquellas familias con niños y niñas en riesgo de exclusión; incrementar la teleasistencia; y ampliar el Servicio de Asistencia Domiciliaria (SAD) a las personas mayores o dependientes.

Asimismo, el Grupo Municipal Socialista considera “imprescindible” que, desde el área de Servicios Sociales del ayuntamiento, “se refuerce la atención a personas sin techo, así como duplicar las partidas económicas, utilizando el superávit como complemento, dirigidas a emergencia social, especialmente aquellas que hacen referencia a ayudas a familias y de emergencia”.

Otra medida que propone el PSPV-PSOE de Onda es ampliar las subvenciones a las asociaciones que realizan esta tareas sociales como Cáritas, Quisqueya o Cruz Roja.

Ayudas para los gastos fijos

El Grupo Municipal Socialista de Onda también insta a incentivar ayudas para el pago del alquiler, hipotecas y demás gastos fijos a autónomos y trabajadores que acrediten que sus ingresos han sido reducidos en un 75% de la nómina debido al Estado de Alarma, o bien en una facturación se redujo en un 75% de media en los últimos seis meses.

Huguet considera que ante esta situación también hay que promocionar el comercio local, “como una parte vital de la ciudad”, con campañas institucionales, “respaldadas en recursos económicos y técnicos por el ayuntamiento”. Finalmente, otras medidas “olvidadas por Ballester y que también hay que aplicar” son: ampliar las partidas económicas relacionadas con la promoción económica para crear un plan de choque contra el paro y convocar las becas de postgraduados “paralizadas por la alcaldesa” para ofrecer un primer trabajo a los jóvenes de Onda que han acabado la carrera.

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.