El PSOE de Onda reprocha a la alcaldesa del PP el “desconocimiento total” del Pla Edificant

El GMS d’Onda retrau a l’alcaldessa del PP el “desconeixement total” del Pla Edificant

La regidora socialista Encarna Ribes assegura que les dotacions econòmiques “ja van ser aprovades”

Onda. 12/2/2020.- El Grup Municipal Socialista d’Onda reprotxa a l’alcaldessa del Partit Popular Carmina Ballester el “desconeixement total” que té respecte a la tramitació i funcionament del Pla Edificant, la qual cosa està provocant que la comunitat educativa local estiga “desorientada” amb este tema.

La regidora socialista en la localitat Encarna Ribes assenyala que les dotacions econòmiques de la Generalitat “ja van ser aprovades” junt amb les memòries i que estes cobrixen “el 100% del cost total del qual hem demanat en Edificant”.

En concret, un total de 498.712,66 d’euros del 2019, “que ja teníem consignats abans d’acabar la legislatura anterior on governava el PSOE a Onda, i dels quals ja es van pagar els projectes d’execució de les obres del CEIP Baltasar Rull, CEIP Pius XII i CEIP Mestre Caballero, redacció de projectes que va contractar l’ajuntament el 3 d’abril del 2019 quan governava el PSOE, i que l’equip de govern de Ximo Huguet, va deixar firmades per al pagament abans d’acabar la seua gestió”.

“D’estos 498.712,66 euros, al plenari del 7 d’agost, el PP i Carmina Ballester van decidir no licitar l’execució de les obres dins del 2019 i fer un reajustament d’anualitats per la quantitat no gastada, i que ara en 2020 si han fet bé el seu treball, haurien de tindre consignats amb una retenció de la Generalitat”, assegura la regidora socialista.

Per a enguany, la partida és d’1.836.799,24 d’euros, “quantitat estipulada a la memòria de la reforma integral de la Secció de l’IES Serra d’Espadà, futur IES Torrelló, i que amb la greu paràlisi que tenen des de l’equip de Carmina Ballester, dubte que puguen dur a terme”, assenyala Ribes.

Per últim, per a l’any 2021 hi ha 3.838.023,75 d’euros, “quantitat també estipulada en la memòria de reforma de la Secció per a este any”.

La regidora del PSPV-PSOE a Onda ressalta que “cap de les informacions que estan donant s’ajusten a la veritat, la qual cosa ens fan pensar que no saben per on van, que no fan les tramitacions correctament, que al no conèixer els procediments i les ferramentes que es fan servir al Pla Edificant no s’està gestionant correctament i, és per això i no per altra cosa, que no tenen consignats els diners que a Onda ens corresponen”.

“L’equip de govern de la senyora Carmina Ballester, sap traure titulars, fer-se multitud de fotografies, però la realitat del nostre poble és que, fins ara, no ha gestionat res, està vivint de renda de l’equip anterior del PSOE, i que la seua màxima lluita és embolicar a la gent i anar contra totes les administracions que l’envolten”, afirma Ribes.

La socialista assegura que “esta no és la manera de dur inversions a Onda, hem de saber gestionar senyora Ballester, i poder pactar amb totes les institucions, no fer una guerra constant amb tots, que és el que ens propose contínuament el PP d’Onda, amb projectes que ja d’eixida saben que no es poden realitzar al nostre poble”.

El GMS de Onda reprocha a la alcaldesa del PP el “desconocimiento total” del Pla Edificant

La concejala socialista Encarna Ribes asegura que las dotaciones económicas “ya fueron aprobadas”

Onda. 12/2/2020.- El Grupo Municipal Socialista de Onda reprocha a la alcaldesa del Partido Popular Carmina Ballester el “desconocimiento total” que tiene respecto a la tramitación y funcionamiento del Pla Edificant, lo que está provocando que la comunidad educativa local esté “desorientada” con este tema.

La concejala socialista en la localidad Encarna Ribes señala que las dotaciones económicas de la Generalitat “ya fueron aprobadas” junto con las memorias y que estas cubren “el 100% del coste total del Pla Edificant”.

En concreto, un total de 498.712,66 de euros del 2019, “que ya teníamos consignados antes de acabar la legislatura anterior donde gobernaba el PSOE en Onda, y con los que ya se pagaron los proyectos de ejecución de las obras del CEIP Baltasar Rull, CEIP Pío XII y CEIP Mestre Caballero, redacción de proyectos que contrató el ayuntamiento el 3 de abril del 2019 cuando gobernaba el PSOE, y que el equipo de gobierno de Ximo Huguet, dejó firmadas para el pago antes de acabar su gestión”.

“De estos 498.712,66 euros, en el pleno del 7 de agosto, el PP y Carmina Ballester decidieron no licitar la ejecución de las obras dentro del 2019 y hacer un reajuste de anualidades por la cantidad no gastada, y que ahora en 2020 si han hecho bien su trabajo, tendrían que tener consignados con una retención de la Generalitat”, asegura la edila socialista.

Para este año, la partida es de 1.836.799,24 de euros, “cantidad estipulada a la memoria de la reforma integral de la Sección de la IES Serra d’Espadà, futuro IES Torrelló, y que con la grave parálisis que tienen desde el equipo de Carmina Ballester, dudo que puedan llevar a cabo”, señala Ribes.

Por último, para el año 2021 hay 3.838.023,75 de euros, “cantidad también estipulada en la memoria de reforma de la Sección para este año”.

La concejala del PSPV-PSOE en Onda resalta que “ninguna de las informaciones que están dando se ajustan a la verdad, lo que nos hace pensar que no saben por dónde van, que no hacen las tramitaciones correctamente, que al no conocer los procedimientos y las herramientas que se usan en el Pla Edificant no se está gestionando correctamente y, es por eso y no por otra cosa, que no tienen consignados el dinero que en Onda nos corresponden”.

“El equipo de gobierno de la señora Carmina Ballester, sabe sacar titulares, hacerse multitud de fotografías, pero la realidad de nuestro pueblo es que, hasta ahora, no ha gestionado nada, está viviendo de renta del equipo anterior del PSOE, y que su máxima lucha es marear a la gente e ir contra todas las administraciones”, afirma Ribes.

La socialista asegura que “esta no es la manera de llevar inversiones a Onda, tenemos que saber gestionar señora Ballester, y poder pactar con todas las instituciones, no hacer una guerra constante con todos, que es lo que propone continuamente el PP de Onda, con proyectos que ya de salida saben que no se pueden realizar en nuestro pueblo”.

 

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Completa esta operación. Esto nos ayuda a eliminar spam. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.