El PSPV-PSOE d’Onda acusa l’alcaldessa de ser “incapaç” de posar en marxa el pavelló

Chalmeta lamenta que Ballester “actue per interessos partidistes i no atenga les necessitats dels clubs esportius”

Onda. 11/1/2020.- El grup municipal socialista d’Onda acusa l’alcaldessa del Partit Popular, Carmina Ballester d’haver sigut “incapaç” de posar en funcionament la nova instal·lació esportiva “a pesar que ja està finalitzada i l’adjudicació del material en marxa”. “Ballester prefereix la foto a la gestió, la qual cosa està perjudicant greument els clubs que segueixen sense data per a poder utilitzar-ho”, ha assenyalat el regidor Francisco Chalmeta.

Entre altres qüestions, i segons han pogut conéixer el PSPV-PSOE d’Onda, “aquesta mala gestió de l’actual alcaldessa fa que el nou pavelló esportiu seguisca sense comptar amb l’alta de la llum, un tràmit per al qual han tingut més de set mesos”, afirma Chalmeta.

Cal assenyalar que aquest nou pavelló va ser un projecte impulsat pel grup municipal socialista en la passada legislatura i servirà per a descongestionar la resta d’instal·lacions. “Era una demanda del club de gimnàstica de la localitat i d’altres associacions esportives pel que ens vam posar a treballar perquè el mes de setembre estiguera en funcionament. A més, el projecte s’ha consensuat tant amb el Consell de l’Esport, com amb el Club de Gimnàstica i altres esportistes que practiquen activitats relacionades amb la salut, per la qual cosa no entenem com l’alcaldessa no l’activa immediatament”, apunta Chalmeta qui acusa a Ballester d’estar actuant “per interessos partidistes i no pels interessos dels veïns i les veïnes de la localitat”.

L’edifici té una superfície de 2.524 metres quadrats i compta amb una única planta per a facilitar la seua total accessibilitat. Està composta per la sala del pavelló i l’edifici annex de vestuaris i serveis.

Compta amb unes graderies retràctils per a poder aprofitar millor l’espai, però al mateix temps poder gaudir de bones localitats per al públic quan se celebren competicions de diversa índole. La façana del pavelló s’ha projectat amb el sistema de façana ventilada ceràmica, amb motius geomètrics de diferents colors. En aquesta instal·lació s’aposta per l’estalvi energètic general de l’edifici amb claraboies de llum captadores d’il·luminació natural i projectors tipus LED que disminueixen el consum un 50%. També compta amb panells solars i una caldera de biomassa per al tractament de l’aigua per als vestuaris.

El PSPV-PSOE de Onda acusa a la alcaldesa de ser “incapaz” de poner en marcha el pabellón

Chalmeta lamenta que Ballester “actue por intereses partidistas y no atienda las necesidades de los clubes deportivos”

Onda 11/1/2020.- El grupo municipal socialista de Onda acusa a la alcaldesa del Partido Popular, Carmina Ballester de haber sido “incapaz” de poner en funcionamiento la nueva instalación deportiva “a pesar de que ya está finalizada y la adjudicación del material en marcha”. “Ballester prefiere la foto a la gestión, lo que está perjudicando gravemente a los clubes que siguen sin fecha para poder utilizarlo”, ha señalado el concejal Francisco Chalmeta.

Entre otras cuestiones, y según han podido conocer el PSPV-PSOE de Onda, “esta mala gestión de la actual alcaldesa hace que el nuevo pabellón deportivo siga contar con el alta de la luz, un trámite para el que han tenido más de siete meses”, afirma Chalmeta.

Cabe señalar que este nuevo pabellón fue un proyecto impulsado por el grupo municipal socialista en la pasada legislatura y servirá para descongestionar el resto de instalaciones. “Era una demanda del club de gimnasia de la localidad y de otras asociaciones deportivas por lo que nos pusimos a trabajar para que en el mes de septiembre estuviese en funcionamiento. Además, el proyecto se ha consensuado tanto con el Consell de l’Esport, como con el Club de Gimnasia y otros deportistas que practican actividades relacionadas con la salud, por lo que no entendemos cómo la alcaldesa no lo activa de inmediato”, apunta Chalmeta quien acusa a Ballester de estar actuando “por intereses partidistas y no por los intereses de los vecinos y las vecinas de la localidad”.

El edificio tiene una superficie de 2.524 metros cuadrados y cuenta con una única planta para facilitar su total accesibilidad. Está compuesta por la sala del pabellón y el edificio anexo de vestuarios y servicios.

Cuenta con unas gradas retráctiles para poder aprovechar mejor el espacio, pero al mismo tiempo poder disfrutar de buenas localidades para el público cuando se celebren competiciones de diversa índole. La fachada del pabellón se ha proyectado con el sistema de fachada ventilada cerámica, con motivos geométricos de diferentes colores. En esta instalación se apuesta por el ahorro energético general del edificio con claraboyas de luz captadoras de iluminación natural y proyectores tipos LED que disminuyen el consumo un 50%. También cuenta con paneles solares y una caldera de biomasa para el tratamiento del agua para los vestuarios.

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Completa esta operación. Esto nos ayuda a eliminar spam. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.