El PSPV d’Onda acusa l’alcaldessa de perdre la presidència del Pacte de la Ceràmica “pel seu afany d’enfrontament amb tots”

El PSPV d’Onda acusa l’alcaldessa de perdre la presidència del Pacte de la Ceràmica “pel seu afany d’enfrontament amb tots”

> El Grup Municipal Socialista lamenta que huit anys després Onda deixe de ser seu de l’entitat que articula programes d’ocupació, de formació i d’emprenedoria en el sector tauleller

Onda. 23/09/2019. El Grup Municipal Socialista d’Onda acusa l’alcaldessa de la localitat, Carmina Ballester (PP), de perdre la presidència del Pacte de la Ceràmica per “el seu afany d’enfrontament contra tots i per tot”. Els socialistes lamenten que “una vegada més el PP antepose la seua estratègia de partit a l’interés general i oblide que per damunt de les sigles estan els veïns i veïnes d’Onda. Pedre aquesta presidència és una curiosa manera de defensar el nostre sector ceràmic”, lamenta el PSPV.

Els socialistes recorden que, durant els últims huit anys, la seu i la presidència del Pacte de la Ceràmica han estat a Onda, “un fet que ha permés visibilitzar la importància de la nostra localitat com a referent del sector ceràmic”. No obstant això, l’alcaldessa del PP “ni tan sols ha volgut optar a mantindre la presidència malgrat que Onda és capital de la ceràmica i aquesta decisió només respon a una clara estratègia de buscar l’enfrontament en lloc d’apostar per una col·laboració institucional que millore la qualitat de vida col·lectiva”.

En aquest sentit, el PSPV d’Onda tem que el Govern de Ballester boicotege les activitats del Pacte de la Ceràmica a Onda o simplement es desmarque dels programes per a poder buscar una excusa que justifique la seua eixida amb el temps. “Estem segurs que renunciaran a qualsevol iniciativa del Pacte de la Ceràmica i fins i tot la torpedinaran només perquè són incapaces de pactar o consensuar mesures amb una entitat que no controlen”, lamenten els socialistes.

La seu del Pacte de la Ceràmica, entitat que articula programes d’ocupació, formació i foment de la cultura emprenedora, es va traslladar de Vila-real a Onda en 2011, on es va mantindre en 2015 pese al canvi en el Govern municipal. “El PSPV sempre ha entés que el sector ceràmic té un valor estratègic per a Onda, abans i ara, per la qual cosa resulta incomprensible que Ballester renuncia només per les seues manies partidistes”, subratllen. El Grup Municipal Socialista recorda que precisament amb el socialista Ximo Huguet al capdavant del Pacte de la Ceràmica s’han generat recursos per més de 100.000 euros que permetran impulsar acords i convenis que servisquen per a promocionar l’ocupació en els municipis ceràmics adherits.

El PSPV de Onda acusa a la alcaldesa de perder la presidencia del Pacto de la Cerámica “por su afán de enfrentamiento con todos”

> El Grupo Municipal Socialista lamenta que ocho años después Onda deje de ser sede de la entidad que articula programas de empleo, de formación y de emprendimiento en el sector azulejero

Onda. 23/09/2019. El Grupo Municipal Socialista de Onda acusa a la alcaldesa de la localidad, Carmina Ballester (PP), de perder la presidencia del Pacto de la Cerámica por “su afán de enfrentamiento contra todos y por todo”. Los socialistas lamentan que “una vez más el PP anteponga su estrategia de partido al interés general y olvide que por encima de las siglas están los vecinos y vecinas de Onda”. Perder esta presidencia es una curiosa manera de defender nuestro sector cerámico”, lamenta el PSPV.

Los socialistas recuerdan que, durante los últimos ocho años, la sede y la presidencia del Pacto de la Cerámica han estado en Onda, “un hecho que ha permitido visibilizar la importancia de nuestra localidad como referente del sector cerámico”. Sin embargo, la alcaldesa del PP “ni tan siquiera ha querido optar a mantener la presidencia pese a que Onda es capital de la cerámica y esa decisión solo responde a una clara estrategia de buscar el enfrentamiento en lugar de apostar por una colaboración institucional que mejore la calidad de vida colectiva”.

En este sentido, el PSPV de Onda teme que el Gobierno de Ballester boicotee las actividades del Pacto de la Cerámica en Onda o simplemente se desmarque de los programas para poder buscar una excusa que justifique su salida con el tiempo. “Estamos seguros de que renunciarán a cualquier iniciativa del Pacto de la Cerámica e incluso la torpedearán solo porque son incapaces de pactar o consensuar medidas con una entidad que no controlan”, lamentan los socialistas.

La sede del Pacto de la Cerámica, entidad que articula programas de empleo, formación y fomento de la cultura emprendedora, se trasladó de Vila-real a Onda en 2011, donde se mantuvo en 2015 pese al cambio en el Gobierno municipal. “El PSPV siempre ha entendido que el sector cerámico tiene un valor estratégico para Onda, antes y ahora, por lo que resulta incomprensible que Ballester renuncia solo por sus manías partidistas”, subrayan. El Grupo Municipal Socialista recuerda que precisamente con el socialista Ximo Huguet al frente del Pacto de la Cerámica se han generado recursos por más de 100.000 euros que permitirán impulsar acuerdos y convenios que sirvan para promocionar el empleo en los municipios cerámicos adheridos.

 

 

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.