Onda convoca ajudes per a la realització de programes de participació ciutadana

L’Ajuntament d’Onda, a través de l’àrea de Serveis a la Ciutadania que dirigeix la tinent d’alcalde Encarna Ribes, ha anunciat que es concediran subvencions dirigides a aquelles associacions locals que realitzen programes de participació ciutadana.L’alcalde d’Onda, Ximo Huguet, ha destacat que “aquest equip de govern seguirà treballant per a dur a terme una gestió responsable, facilitant una sèrie d’ajudes que permeten construir la ciutat entre tots. Seguim realitzant aquest treball continu, des que iniciem la legislatura, la qual cosa ens ha convertit en una administració no solament més transparent, si no també més propera i preocupada pel ciutadà”.

Així, el consistori onder destina un pressupost de 30.000 euros a subvencionar fins al 75% del cost total del programa de cada associació que la sol·licite. Concretament, les bases aprovades estableixen que es finançarà el muntatge d’activitats relacionades amb el projecte; les despeses del material per a la seva realització; les despeses d’allotjament, manutenció i transport; les col·laboracions del personal tècnic; despeses de publicitat o propaganda; despeses de publicacions, documents i premis; manteniment d’edificis; o lloguer de locals.

Els sol·licitants hauran de presentar una memòria detallada del projecte, explicant les seves activitats, els seus objectius i la seva finalitat, així com la documentació impresa generada de l’activitat o les factures originals o compulsades d’igual import al projecte subvencionat. L’import de la subvenció rebuda dependrà dels punts obtinguts en l’avaluació, en funció del seu abast, la seva repercussió, si defensen i promouen la igualtat, l’ús del valencià, la inclusió de persones amb diversitat funcional i si contribueixen al foment dels valors culturals de la ciutat.

Podran optar a la subvenció les associacions i entitats de la localitat que estiguen legalment constituïdes com a associacions i estiguen inscrites al Registre d’Associacions de l’Ajuntament amb una antiguitat mínima de dos anys. Les sol·licituds, que s’obtindran a la pàgina web de l’Ajuntament d’Onda (www.onda.es), es podran presentar telemàticament accedint en la Seu Electrònica de l’Ajuntament (https://seu.onda.es).

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Completa esta operación. Esto nos ayuda a eliminar spam. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.