L’Ajuntament d’Onda informa sobre l’obligatorietat d’avaluar edificis

L’Ajuntament d’Onda ha impulsat una campanya informativa perquè els propietaris d’immobles de la ciutat coneguen l’obligatorietat, en determinats casos, de confeccionar l’Informe d’Avaluació dels Edificis (IEE) i les obligacions que el mateix comporta.

Per aquest motiu, des de l’Oficina municipal d’Impuls a la rehabilitació d’habitatges i edificis (OMIR) s’han remès a més d’1.732 immobles notificacions que indiquen l’obligatorietat de presentar aquest informe, que posteriorment serà estudiat per tècnics del consistori per a donar una resolució favorable o desfavorable, la qual cosa suposaria la reparació de les incidències detectades.

La regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Onda, Marta Piquer, ha explicat que “l’IEE serveix per a realitzar un diagnòstic de l’estat de conservació de l’edifici, assenyalant les anomalies existents, les seves possibles causes i les mesures a prendre per a assegurar la seva consolidació; i a més, el compliment de les obligacions actuals d’accessibilitat per a assegurar l’accés a persones de mobilitat reduïda, amb la finalitat de garantir la no discriminació de qualsevol usuari que necessite accedir a l’edifici”. A més, ha afegit que “es realitza la certificació energètica de l’edifici i es proposen millores per a reduir el consum d’energia”. D’aquesta manera, es pretén que les persones “prenguen consciència de la importància d’un manteniment adequat per a la seguretat dels edificis i per a la seva accessibilitat ”.

La realització de l’IEE és obligatori per als edificis que tenen més de 50 anys, els edificis catalogats, i els edificis els titulars dels quals pretenguen acollir-se a ajudes públiques per a realitzar obres de conservació, accessibilitat o eficiència energètica. Aquest informe té una validesa de 10 anys i després d’aquest període caldrà realitzar la seua renovació.

Finalment, Piquer ha assenyalat que “espera que els onders prenguen consciència de la importància d’un correcte manteniment dels edificis, per a garantir la seguretat i salubritat dels edificis en els quals viuen, i que arriben a un alt nivell de compliment i conscienciació que obliga la Llei”.

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.