El ‘Museo de Ciencias Naturales El Carmen’ cuida el medi ambient amb la instal·lació d’energia solar

  • Gràcies al conveni signat amb l’Ajuntament d’Onda, el Museu posa en funcionament la primera instal·lació d’energia solar fotovoltaica d’Autoconsum de la província de Castelló

El ‘Museo de Ciencias Naturales El Carmen’ d’Onda ha posat en funcionament la primera instal·lació d’energia solar fotovoltaica d’Autoconsum de la província de Castelló legalitzada segons el Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. Amb l’entrada en funcionament de la instal·lació, el Museu produirà, aproximadament, un 20% de l’energia consumida, la qual cosa suposa un gran avanç és en els objectius d’atenció i millora del medi ambient que es perseguix des de la direcció del centre.

Aquesta inversió ha sigut duta a terme gràcies al conveni subscrit entre l’Ajuntament d’Onda i els propietaris del Museu i l’ha instal·lat l’empresa ‘Implica-t Desarrollo Sostenible, SL’, amb la finalitat d’adequar i modernitzar les instal·lacions i els serveis que s’oferixen.100816 Placa Solar Museo

L’alcalde d’Onda, Ximo Huguet, ha indicat que a través del conveni que es signa cada any “es posa de manifest la col·laboració existent entre la direcció del Museu i el consistori amb l’objectiu de promocionar turísticament la població d’Onda”.

Per la seva banda, el director del Museu, Joan Llidó, manifesta que aquesta acció “suposa una millora i modernització de les instal·lacions i la consecució d’un xicotet pas per a aprofundir en l’atenció del medi ambient i en l’educació mediambiental dels visitants del Museu”.

A data d’avui, tan sols hi ha a nivell nacional 63 instal·lacions inscrites d’AutoconsumTipus 1, de potència menor a 10 KW. El Museu té una instal·lació de 5.500 W en panells solars i una potència nominal de 5.000 W. Així mateix, està configurada per a aprofitar tota l’energia produïda sense realitzar abocament a la xarxa elèctrica (instal·lació certificada d’abocament zero) i a més està monitoritzada en temps real per a saber en tot moment el consum de la instal·lació, la qual cosa s’està generant per les plaques solars i el estalvi obtingut en cada moment. Es poden visualitzar totes les dades i alarmes de la instal·lació des d’una aplicació mòbil.

Aquesta instal·lació permetrà una reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera i la   consegüent repercussió en la millora de la qualitat mediambiental.

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.