Onda activa un potent pla d’impuls a la rehabilitació i fomenta la contractació d’aturats onders

  • Els veïns podran optar a ajudes de 4.000 euros per reformar el seu habitatge individual o a 5.000 euros per a edificis plurifamiliars o residencials i també poden sol·licitar ajudes que se centren en les noves contractacions i que suposen fins a 1.700 euros de subvenció

L’equip de govern de l’Ajuntament d’Onda, liderat per l’alcalde Ximo Huguet, impulsa un potent Pla de Rehabilitació d’Habitatges i Edificis, com a motor per a la creació d’ocupació en la ciutat. Així ho ha anunciat Huguet, després de l’aprovació en la Junta de Govern celebrada aquest matí de les bases reguladores de la convocatòria d’ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació d’habitatges i edificis en Onda de 2016, “destinades a la millora de l’eficiència energètica, l’eliminació de les barreres arquitectòniques i l’ús de ceràmica”.

Respecte a les noves ajudes a l’habitatge, l’Ajuntament d’Onda ha millorat la quantia a percebre fins als 4.000 euros en habitatge individual i una ajuda màxima de 5.000 euros per a reformes en edificis plurifamiliars o residencials respecte a les bases de l’anterior equip de govern. El pressupost mínim per poder optar a aquestes ajudes és de 1.200 euros per habitatge individual i 2.000 euros per a edificis plurifamiliars o residencials.

Les subvencions previstes per a aquesta convocatòria tenen un pressupost inicial de 250.000 euros, que es podria ampliar si fóra necessari, i l’import mínim als efectes d’optar a la subvenció és per habitatges individuals de 1.200 euros i de 2.000 per a la resta. L’alcalde ha destacat que mentre que amb les bases de l’anterior equip de govern popular eren subvencionable, com a màxim, fins al 50% del pressupost, amb les bases actuals s’amplia aquest percentatge fins al 70%. De la mateixa manera, Huguet ha assenyalat que les noves bases també suposa incrementar les quanties de les ajudes basant-se en les necessitats socials, “com poden ser la condició d’aturat de llarga duració o la d’aquells amb rendes més baixes”. Finalment, l’alcalde ha informat que les ajudes a la rehabilitació de façanes en el centre històric s’inclouen en aquestes bases, unificant el criteri de concessió de la prestació econòmica.

Línia d’ajudes directes per a la creació d’ocupació

A aquest potent Pla d’Impuls a la Rehabilitació que generarà llocs de treball, dinamitzaran l’economia de les empreses onderes i ajudarà a reactivar el sector de la construcció i altres sectors afins a ell, s’unix les ajudes per a afavorir la contractació de persones desempleades d’Onda per part d’empreses amb seu social a la ciutat i que exercisquen la seua activitat en el municipi, subvencionant els pagaments en concepte de Seguretat Social. L’alcalde d’Onda és conscient que “les Pimes i els empresaris autònoms locals han sigut i són motor principal de l’economia en la ciutat”. Per això, l’equip de govern liderat per Huguet, “conscient de les dificultats que puguen estar tenint en el context econòmic actual, proposa un programa d’ajudes orientades a facilitar la creació d’ocupació”.

Tal com ha assenyalat l’alcalde d’Onda davant de els mitjans de comunicació, el programa dels socialistes pretén incentivar la contractació d’onders “afavorint col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral i fomentant l’ocupació estable per mitjà de la contractació indefinida directa i la conversió de contractes temporals en indefinits”. D’aquesta manera, l’Ajuntament destinarà 500 euros de forma directa en aquells casos en què la contractació tinga una duració de, almenys, 3 mesos; 1.000 euros en el cas de contractes de sis mesos i 1.500 euros per als indefinits. A més, en el cas que contracten persones desempleades de llarga duració, en risc d’exclusió o autònoms que contracten el seu primer treballador, rebran una bonificació addicional de 200 euros. D’aquesta manera, l’equip de govern posa a disposició dels onders un pressupost de 200.000 euros per a 2016 per “facilitar la creació d’ocupació de qualitat i seguir incrementat el nombre de contractacions entre els veïns del municipi”.

Tràmits en l’Oficina de Rehabilitació d’Habitatges

L’alcalde Ximo Huguet ha anunciat que a partir de febrer els onders disposaran d’un servei d’assessorament gratuït per a tramitar aquestes i altres ajudes d’altres administració compatibles amb les quals ofereix el consistori a través de l’Oficina de Rehabilitació d’Habitatge, que s’ubicarà a l’Ajuntament.

Share Button

Un comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.