El PSPV-PSOE de Onda destaca que la remodelación del equipo de gobierno del PP evidencia sus rivalidades internas y esconde una subida de sueldo

Para los socialistas “las desavenencias entre la alcaldesa y los dos concejales del PP están afectando a la gestión municipal y eso no puede continuar así”

Onda, 02-12-2021

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Onda critica que las desavenencias entre la alcaldesa y dos concejales del equipo de gobierno están afectando a la gestión municipal. Para los socialistas “la remodelación del gobierno municipal evidencia las rivalidades en el seno del equipo de gobierno y esconde una subida de sueldo para los concejales del Partido Popular”.

Leer más

Share Button

El PSPV-PSOE d’Onda vota en contra d’un pressupost que no inclou les demandes veïnals i retarda inversions en la ciutat

La regidora socialista, Silvia Cerdà, recrimina que fins ara no s’ha executat el que s’havia pressupostat altres anys i no es demanen noves subvencions que milloren infraestructures

Onda, 24-11-2021

El PSPV-PSOE d’Onda ha votat en contra del pressupost de 2022 presentat pel Partit Popular que no inclou les demandes de la ciutadania i retarda inversions en la ciutat. La regidora socialista, Silvia Cerdà, valora els comptes municipals com “una repetició dels dos anteriors, en els que endarrereixen inversions importants per a Onda i les demandes de les veïnes i veïns com són la remodelació de la plaça Espanya o els carrers Sant Pere i Burriana. A més a més, de l’anterior pressupost han executat poc, com per exemple en la millora de barris només han destinat 65.000 euros dels 400.000 pressupostats, és a dir, del que diuen que faran tampoc ho complixen”.

“L’alcaldessa, Carmina Ballester, afirma que este pressupost és fruit del consens, però la realitat és que només han inclòs una de les nostres propostes que ja estava per a executar en 2021, el pump track. Cap de les peticions de la ciutadania estan incloses, però tampoc el que se’n van comprometre. Per tant, la població no vorà la biblioteca del carrer Sicilia, el sostre en la pista exterior del pavelló Vila d’Onda, la ronda nord, els camps esportius del Carme, el mamògraf o les infermeres. Res d’açò ho vorem en 2022” explica Cerdà.

El partit socialista demana que l’equip del govern del PP treballe per a aconseguir nous ingressos per a Onda. Durant estos dos anys les principals inversions han sigut dels fons FEDER, el pla Edificant, la millora dels polígons finançats un 84% per la Generalitat Valenciana i l’ARRUR, tots ells aconseguits en l’anterior legislatura. “Un exemple és que asseguren que restauraran el retaule del Salvador amb diners propis quan ho poden fer amb el pla 135 o dels fons de cooperació de la Diputació de Castelló, perquè no els coste res als onders, però cap de les dos coses i ja portem dos anys escoltant la seua promesa i cap fet, i així en tot”, conclou la regidora.

El PSPV-PSOE de Onda vota en contra de un presupuesto que no incluye las demandas vecinales y retrasa inversiones en la ciudad

La regidora socialista, Silvia Cerdà, recrimina que hasta ahora no se ha ejecutado lo que se había presupuestado otros años y no se piden nuevas subvenciones que mejoren infraestructuras

Onda, 24-11-2021

El PSPV-PSOE de Onda ha votado en contra del presupuesto de 2022 presentado por el Partido Popular que no incluye las demandas de la ciudadanía y retrasa inversiones en la ciudad. La regidora socialista, Silvia Cerdà, valora las cuentas municipales como “una repetición de las dos anteriores, en los que atrasan inversiones importantes para Onda y las demandas de las vecinas y vecinos como son la remodelación de la plaza España o las calles Sant Pere y Burriana. Además, del anterior presupuesto han ejecutado poco, como por ejemplo en la mejora de barrios solo han destinado 65.000 euros de los 400.000 presupuestados, es decir, de lo que dicen que harán tampoco lo cumplen”.

“La alcaldesa, Carmina Ballester, afirma que este presupuesto es fruto del consenso, pero la realidad es que solo han incluido una de nuestras propuestas que ya estaba para ejecutar en 2021, el pump track. Ninguna de las peticiones de la ciudadanía están incluidas, pero tampoco las que se comprometieron. Por lo tanto, la población no verá la biblioteca de la calle Sicilia, el techo en la pista exterior del pabellón Vila de Onda, la ronda norte, los campos deportivos del Carme, el mamógrafo o las enfermeras. Nada de esto lo veremos en 2022” explica Cerdà.

El partido socialista pide que el equipo del gobierno del PP trabaje para conseguir nuevos ingresos para Onda. Durante estos dos años las principales inversiones han sido de los fondos FEDER, el plan Edificant, la mejora de los polígonos financiados un 84% por la Generalitat Valenciana y la ARRUR, todos ellos conseguidos en la anterior legislatura. “Un ejemplo es que aseguran que restaurarán el retablo de Salvador con dinero propio cuando lo pueden hacer con el plan 135 o de los fondos de cooperación de la Diputación de Castelló, para que no les cueste nada a los ondenses, pero ninguna de las dos cosas y ya llevamos dos años escuchando su promesa y ningún hecho, y así en todo”, concluye la regidora.

Share Button

Arroyo (PSPV-PSOE) critica que el PP d’Onda no incloga la creació de la biblioteca del carrer Sicília en el pressupost per tercer any consecutiu

La regidora socialista lamenta el desinterés de l’alcaldessa, Carmina Ballester, per esta petició que ha fet el propi veïnat

Onda, 23-11-2021

La regidora del PSPV-PSOE d’Onda, Tere Arroyo, critica que l’equip de govern local del Partit Popular no incloga la creació de la biblioteca del carrer Sicília en el pressupost municipal per tercer any consecutiu. Tere Arroyo lamenta el “desinterés que mostra l’alcaldessa per este projecte. El PP ho ha posat com a inversió per al 2023, el mateix que han fet tots els anys, ficar esta actuació sempre per a l’any següent, però mai arriba”.

El partit socialista va aconseguir la titularitat de l’edifici per a l’Ajuntament d’Onda a principis de 2019. Fins a aquell moment, estava cedit el seu ús a la Diputació de Castelló. Arroyo destaca que “després d’esta gestió, només fa falta interés i voluntat per part del consistori perquè este projecte siga realitat, però l’alcaldessa el té parat des de 2019”.

El grup municipal socialista va rebre esta petició per part del veïnat en la campanya de pressupostos participatius. Els socialistes van traslladar esta demanda a l’equip de govern, però ho ha posposat com a inversió per a 2023. “Creem que és un error no complir amb el promés i no començar ja el projecte perquè esta part del poble tinga un espai per a acudir a estudiar, llegir o consultar allò que necessiten. De res els serveix que s’incloga per al pròxim any si després no es compleix”, indica la regidora.

Arroyo (PSPV-PSOE) critica que el PP de Onda no incluya la creación de la biblioteca de la calle Sicilia en el presupuesto por tercer año consecutivo

La regidora socialista lamenta el desinterés de la alcaldesa, Carmina Ballester, por esta petición que ha hecho el propio vecindario

Onda, 23-11-2021

La regidora del PSPV-PSOE de Onda, Tere Arroyo, critica que el equipo de gobierno local del Partido Popular no incluya la creación de la biblioteca de la calle Sicilia en el presupuesto municipal por tercer año consecutivo. Tere Arroyo lamenta el “desinterés que muestra la alcaldesa por este proyecto. El PP lo ha puesto como inversión para el 2023, lo mismo que han hecho todos los años, meter esta actuación siempre para el año siguiente, pero nunca llega”.

El partido socialista consiguió la titularidad del edificio para el Ayuntamiento de Onda a principios de 2019. Hasta aquel momento, estaba cedido su uso a la Diputación de Castelló. Arroyo destaca que “después de esta gestión, solo hace falta interés y voluntad por parte del consistorio para que este proyecto sea realidad, pero la alcaldesa lo tiene parado desde 2019”.

El grupo municipal socialista recibió esta petición por parte del vecindario en la campaña de presupuestos participativos. Los socialistas trasladaron esta demanda al equipo de gobierno, pero lo ha pospuesto como inversión para 2023. “Creemos que es un error no cumplir con el prometido y no empezar ya el proyecto para que esta parte del pueblo tenga un espacio para acudir a estudiar, leer o consultar aquello que necesiten. De nada sirve que se incluya para el próximo año si después no se cumple”, indica la regidora.

Share Button

El PSPV-PSOE d’Onda demana incloure el condicionament i neteja dels camins rurals en el pressupost de 2022

Els socialistes proposen habilitar una partida pressupostària de 400.000 euros per solucionar el deteriorament en els últims anys

Onda, 16-11-2021

El PSPV-PSOE d’Onda demana incloure el condicionament i neteja dels camins rurals en el pressupost de 2022. Els socialistes han traslladat la necessitat d’habilitar una partida pressupostària de 400.000 euros per a solucionar el seu deteriorament. El portaveu socialista Ximo Huguet recorda que “portem tot l’any denunciat el lamentable estat que es troben estos camins, però l’equip de govern del Partit Popular ha continuat amb la seua inacció”.

Els camins presenten sots de gran envergadura i la mala herba arriba a envair la calçada, dificultant la circulació dels vehicles. El portaveu denuncia “la nefasta gestió que està fent el PP en esta matèria. Són problemes molt greus que no es poden deixar de costat perquè afecta la seguretat de totes les persones que usen estos vials”.

El grup municipal socialista ja ha presentat altres tres propostes que els han traslladat les veïnes i veïns d’Onda com la reforma integral de la plaça Espanya, ensostrar la pista exterior del pavelló poliesportiu o noves edicions del bo comerç. Huguet espera que “escolten els problemes de la ciutadania i actuen ja enfront d’este problema que arribat a ser insostenible”.

 

El PSPV-PSOE de Onda pide incluir el acondicionamiento y limpieza de los caminos rurales en el presupuesto de 2022

Los socialistas proponen habilitar una partida presupuestaria de 400.000 euros para solucionar el deterioro en los últimos años

Onda, 16-11-2021

El PSPV-PSOE de Onda pide incluir el acondicionamiento y limpieza de los caminos rurales en el presupuesto de 2022. Los socialistas han trasladado la necesidad de habilitar una partida presupuestaria de 400.000 euros para solucionar su deterioro. El portavoz socialista Ximo Huguet recuerda que “llevamos todo el año denunciado el lamentable estado que se encuentran estos caminos, pero el equipo de gobierno del Partido Popular ha continuado con su inacción”.

Los caminos presentan baches de gran envergadura y la maleza llega a invadir la calzada, dificultando la circulación de los vehículos. El portavoz denuncia “la nefasta gestión que está haciendo el PP en esta materia. Son problemas muy graves que no se pueden dejar de lado porque afecta la seguridad de todas las personas que usan estos viales”.

El grupo municipal socialista ya ha presentado otras tres propuestas que los han trasladado las vecinas y vecinos de Onda como la reforma integral de la plaza España, techar la pista exterior del pabellón polideportivo o nuevas ediciones de el bo comerç. Huguet espera que “escuchen los problemas de la ciudadanía y actúan ya frente a este problema que llegado a ser insostenible”.

Share Button
1 2 3 800