Cerdà (PSPV) planteja un pla d’accessibilitat per a Onda per a acabar amb les barreres que frenen la inclusió de les persones amb mobilitat reduïda

La portaveu socialista proposa un pla de treball plurianual que pose el focus en la via pública i en els edificis municipals.

Onda, 07-05-2022

La portaveu socialista a l’Ajuntament d’Onda, Silvia Cerdà, proposa a l’equip de govern del PP que cree un pla d’accessibilitat que elimine les barreres arquitectòniques i urbanístiques existents en la via pública i edificis municipals. Cerdà defensa que “Onda ha d’avançar cap a un model de ciutat més inclusiu, participatiu i sense obstacles” i que s’ha de plasmar en un full de ruta plurianual dotat amb els recursos suficients orientat a acabar amb les limitacions de mobilitat a tot arreu. “Volem que l’accessibilitat siga un eix central de l’Onda de 2030”.

El plantejament de la regidora socialista inclou l’execució de rehabilitacions i reformes d’espais i edificis públics no adaptats, així com altres mesures que garantisquen l’accés, en entorns com el cibernètic, a persones amb qualsevol discapacitat. “Cal que anem adaptant el nostre món a les necessitats de totes les persones, creant espais que sensibilitzen i promoguen la igualtat i una vida més participativa”.

Des del PSPV s’insisteix que cal anar adequant progressivament les voreres a la normativa vigent i substituir aquelles que estan en males condicions. “S’ha de fer una radiografia exhaustiva de cada carrer i plaça per a detectar aquells obstacles que impedisquen el pas de persones amb mobilitat reduïda”. Cerdà reclama solucions a voreres ocupades per elements urbanístics com fanals, semàfors o papereres per a reubicar-les i guanyar espai. “Totes les persones tenen el dret de transitar pel nostre poble i fer ús de les instal·lacions municipals de forma independent i en condicions de confort i seguretat”. Silvia Cerdà també demanda actuar en rampes perquè s’acomoden a l’establert en la legislació i a que disposen de passamans homologats.

Silvia Cerdà suggereix traslladar aquesta sensibilitat al sector privat “perquè complete l’aposta dels poders públics per desenvolupar entorns inclusius en què tothom compta”.

Cerdà (PSPV) plantea un plan de accesibilidad para Onda para acabar con las barreras que frenan la inclusión de las personas con movilidad reducida

La portavoz socialista propone un plan de trabajo plurianual que ponga el foco en la vía pública y los edificios municipales

Onda, 07-05-2022

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Onda, Silvia Cerdà, propone al equipo de gobierno del PP que cree un plan de accesibilidad que elimine las barreras arquitectónicas y urbanísticas existentes en la vía pública y edificios municipales. Cerdà defiende que “Onda tiene que avanzar hacia un modelo de ciudad más inclusivo, participativo y sin obstáculos” y que se tiene que plasmar en una hoja de ruta plurianual dotada con los recursos suficientes orientada a acabar con las limitaciones de movilidad. “Queremos que la accesibilidad sea un eje central de la Onda de 2030”.

El planteamiento de la concejala socialista incluye la ejecución de rehabilitaciones y reformas de espacios y edificios públicos no adaptados, así como otras medidas que garanticen el acceso, en entornos como el cibernético, a personas con cualquier discapacidad. “Hace falta que vayamos adaptando nuestro mundo a las necesidades de todas las personas, creando espacios que sensibilicen y promuevan la igualdad y una vida más participativa”.

Desde el PSPV se insiste que hay que ir adecuando progresivamente las aceras a la normativa vigente y sustituir aquellas que están en malas condiciones. “Se debe de hacer una radiografía exhaustiva de cada calle y plaza para detectar aquellos obstáculos que impidan el paso de personas con movilidad reducida”. Cerdà reclama soluciones a aceras ocupadas por elementos urbanísticos como farolas, semáforos o papeleras para reubicarlas y ganar espacio. “Todas las personas tienen el derecho de transitar por nuestro pueblo y hacer uso de las instalaciones municipales de forma independiente y en condiciones de confort y seguridad”. Silvia Cerdà también demanda actuar en rampas para que se acomoden a lo establecido en la legislación en materia de accesibilidad y que dispongan de pasamanos homologados.

Silvia Cerdà sugiere trasladar esta sensibilidad al sector privado “para que complete la apuesta de los poderes públicos por desarrollar entornos inclusivos en los que todo el mundo cuenta”.

Share Button

El PSPV-PSOE d’Onda denuncia que Carmina Ballester no planteja cedir cap espai per a la residència “per a retardar-la i traure’n rèdit polític”

El regidor Ximo Huguet lamenta que l’alcaldessa faça de la crispació amb la Generalitat el seu segell polític i que la gent major pague per la seua ineptitud per a adquirir el terreny on ubicar el centre assistencial

Onda, 31-05-2022

El PSPV-PSOE d’Onda ha denunciat la línia permanent de confrontació que manté l’alcaldessa del Partit Popular, Carmina Ballester, respecte a la construcció de la segona residència del municipi i el centre de dia. El regidor Ximo Huguet ha criticat que des de l’equip de govern es culpabilitze la Generalitat de no moure fitxa “quan Ballester no ha estat capaç en tres anys d’adquirir i cedir el terreny on ubicar-la”.

Segons ha informat Huguet, la Generalitat Valenciana contempla la construcció dels dos centres abans de 2025 “però es troba amb l’entrebanc que no disposa de l’espai on fer-ho, un deure que corresponen a l’Ajuntament d’Onda”. El regidor es pregunta: “Com serà possible alçar una nova residència sense saber on posar-la?”.

Des del Partit Socialista lamenten que “Carmina Ballesters faça de la crispació i el confrontament polític el seu segell polític i que al final de tot siguen les nostres persones majors les principals damnificades”. Cal destacar que Onda compta amb un dèficit important de places públiques de residència i centre de dia, un problema al que la Generalitat “vol donar una solució, com es demostra la inclusió dels nous centres al Pla Convivint, però és l’Ajuntament el que es mostra totalment passiu des de 2019”. “Hem perdut tres anys per pura estratègia política de l’alcaldessa i del PP i ho seguiran fent per a tindre motius a criticar durant la pròxima campanya electoral”, s’ha queixat.

Des del PSPV “reclamem a Ballester que siga l’alcaldessa de totes i tots i deixe de costat els comportaments sectaris i pense en el benestar de la població d’Onda”. “L’Ajuntament ha de comprar ja el terreny i cedir-lo i deixar de donar la culpa als demés”.

El PSPV-PSOE de Onda denuncia que Carmina Ballester no plantea ceder ningún espacio para la residencia “para retrasarla y sacar rédito político”

El concejal Ximo Huguet lamenta que la alcaldesa haga de la crispación con la Generalitat su sello político y que la gente mayor pague por su ineptitud para adquirir el terreno donde ubicar el centro asistencial

Onda, 31-05-2022

El PSPV-PSOE de Onda ha denunciado la línea permanente de confrontación que mantiene la alcaldesa del Partido Popular, Carmina Ballester, respecto a la construcción de la segunda residencia del municipio y el centro de día. El concejal Ximo Huguet ha criticado que desde el equipo de gobierno se culpabilice a la Generalitat de no mover ficha “cuando Ballester no ha sido capaz en tres años de adquirir y ceder el terreno donde ubicarla”.

Según ha informado Huguet, la Generalitat Valenciana contempla la construcción de los dos centros antes de 2025 “pero se encuentra con el obstáculo de que no dispone del espacio donde hacerlo, un deber que corresponde al Ayuntamiento de Onda”. El edil se pregunta: “¿Cómo será posible alzar una nueva residencia sin saber dónde hacerlo?”.

Desde el Partido Socialista lamentan que “Carmina Ballesteros haga de la crispación y la confrontación política su sello político y que al final sean nuestras personas mayores las principales damnificadas”. Cabe destacar que Onda cuenta con un déficit importante de plazas públicas de residencia y centro de día, un problema al que la Generalitat “quiere dar una solución, como se demuestra con la inclusión de los nuevos centros en el Pla Convivint, pero es el Ayuntamiento el que se muestra totalmente pasivo desde 2019”. “Hemos perdido tres años por pura estrategia política de la alcaldesa y del PP y lo seguirán haciendo para tener motivos que criticar durante la próxima campaña electoral”, se queja.

Desde el PSPV “reclamamos a Ballester que sea la alcaldesa de todas y todos y deje de lado los comportamientos sectarios y piense en el bienestar de la población de Onda”. “El Ayuntamiento tiene que comprar ya el terreno y cederlo y dejar de dar la culpa a los demás”.

Share Button

Silvia Cerdà reclama a l’alcaldessa d’Onda que explique els despreniments a la fàbrica de La Campaneta i reclama accions urgents de protecció

La portaveu del PSPV-PSOE a l’Ajuntament denuncia la falta d’informació de l’equip de govern del PP i reclama serietat en l’execució dels fons europeus “per a no quedar-nos-en fora”

Onda, 24-05-2022

La portaveu socialista a l’Ajuntament d’Onda, Silvia Cerdà, ha demanat a l’alcaldessa de la localitat, Carmina Ballester (PP), que done explicacions sobre l’estat en què es troba l’antiga fàbrica de La Campaneta. Segons ha denunciat Cerdà, una de les parets exteriors se n’ha vingut avall en els últims dies, el que ha evidenciat el mal estat de l’estructura “d’un edifici molt emblemàtic d’Onda i icona de l’expansió industrial local del segle XIX”.

“Tot i els despreniments hem constatat que no s’han pres accions d’urgència per a protegir el complex ni tan sols hem rebut cap resposta formal per part de l’equip de govern, que ha de vetllar per la conservació del nostre patrimoni històric”.

Cerdà ha recordat que des de fa un any s’està treballant a l’interior del recinte fabril per a convertir-lo en un espai social i cultural “gràcies als fons Feder de la Unió Europea que vam aconseguir els socialistes al capdavant de l’Alcaldia durant la passada legislatura”. Des del PSPV-PSOE es pregunten “com és possible que després d’un any d’obres no s’haja fet cap radiografia de l’estat de la fàbrica ni que s’hagen apuntalat les parts més febles de l’estructura”. La portaveu ha reclamat que s’actue “ja” per a evitar que el deteriorament vaja a més.

La regidora socialista ha lamentat que “el Partit Popular haja convertit el projecte europeu de transformació d’Onda en un terròs de sucre desfet”. “Ens preocupa de veritat la imatge que Europa té del nostre municipi. Es va presentar un pla que no s’està complint pel capritx de l’alcaldessa i estem en risc de perdre una subvenció milionària. No ho podem permetre”. Silvia Cerdà es referia així a la remodelació de l’avinguda País Valencià, on no s’estan respectant els criteris subvencionables i pot acabar en un procés sancionador cap a l’Ajuntament d’Onda. “Reclamem serietat per a no quedar-nos-en fora”.

Share Button

El PSPV-PSOE de Onda insta al equipo de gobierno del PP a mantener el cheque infantil para las familias con menores de tres años escolarizados

La concejala y candidata a la alcaldía, Silvia Cerdá, propone mejorar las bases para que sean los centros educativos los que tramitan la subvención.
El PSPV-PSOE de Onda ha instado al equipo de gobierno del Partido Popular y a su alcaldesa Carmina Ballester a mantener las ayudas para las familias con menores que cursan en la etapa de educación infantil, unas ayudas que impulsó el grupo municipal socialista bajo el nombre del ‘Cheque Infantil’ y que, tal como explica la concejala y candidata socialista a la alcaldía de Onda, Silvia Cerdá, “pedimos al actual equipo de gobierno que mantenga la partida presupuestaria para repartirla equitativamente en los cursos de 1 y 2 años de primer ciclo de educación infantil para reducir las desigualdades sociales y económicas de nuestra gente”.
Así mismo, Cerdá propone mejorar las bases de estas ayudas para que no tengan que ser los padres y madres quienes lo soliciten y que puedan ser solicitadas y tramitadas por los centros educativos en nombre del alumnado. “Con esta medida habría menos papeleo para la ciudadanía y las ayudas llegarían a los centros desde principio de curso, consiguiendo que las familias no tengan que avanzar el dinero para después cobrarlos a lo largo del curso”, ha explicado la candidata a la alcaldía de Onda por el PSPV-PSOE.
Cerdá ha puesto como ejemplo la apuesta de los gobiernos de Pedro Sánchez y Ximo Puig por la educación pública de calidad con la importante ampliación de plazas educativas gratuitas para el alumnado de 2 años en centros públicos de la Comunidad Valenciana. “Esto, sumado a la universalización de la gratuidad de la educación, en la etapa de educación infantil de 2 años (tercer curso de 1.º ciclo de infantil), hace que el objetivo del presidente Ximo Puig ya sea una realidad, y que en el curso que viene, todos los y las alumnas de 2 años (más de 24.000 alumnos) escolarizados en centros autorizados por la Generalitat, tendrán plaza gratuita en nuestra Comunidad, señala Cerdá.
La concejala y alcaldable en Onda por el PSPV-PSOE afirma que los y las socialistas, “allá donde gobernamos, trabajamos para conseguir una educación pública gratuita y de calidad, y por eso se llevan a cabo las inversiones necesarias para conseguirlo. Por eso, pedimos a la alcaldesa del PP Carmina Ballester que se sume a este trabajo y mantenga las ayudas a Infantil”.
Hay que señalar que el gobierno del Botánico de Ximo Puig también ampliará la aportación a los bonos infantiles que irán destinados a los alumnos de 1 a 2 años (Primer ciclo de infantil), y se trabaja en la reducción de ratios a las aulas para conseguir la calidad educativa deseada.
Share Button
1 2 3 805